Bygglovsansökan

Bygglovsansökan ska lämnas in med bilagorna som nämns nedan.

Bygglovsansökningar med bilagor kan föras till byggnadsinspektören eller förvaltningsassistenten. De kan också postas till följande adress:

Ingå kommun
Bygginspektionen
Strandvägen 2
10210 Ingå

Byggnadstillsynen har tagit i bruk den elektroniska ärendehanteringstjänsten Lupapiste.fi. I fortsättningen kan man ansöka om bygglov även elektroniskt. Om man lämnar in ansökan med bilagor elektroniskt skall man även skicka en serie huvudritningar och även specialplanerna (konstruktionsritningarna mm.) till pappers för arkivering till byggnadsinspektionen. Om man vill ha en stämplad version av huvudritningarna till pappers hemskickad behövs 2 serier huvudritningar till byggnadsinspektionen. Man kan också i fortsättningen lämna in alla handlingarna till pappers. Då bör man därtill skicka huvudritningarna elektroniskt (pdf) till byggmiljo@inga.fi

Ansökan ska vara undertecknad av alla som har ägande- eller besittningsrätt till byggplatsen. Fullmakt kan användas vid behov.


Följande handlingar ska bifogas ansökan 

1 ex

Byggprojektanmälan (RH 1) -blankett / blanketter

1 ex/byggnad

Ägande- eller besittningsrättshandlingar: t.ex. lagfart, arrendeavtal, köpebrev, föravtal (ej äldre än 3 månader)

1 ex

Fastighetsregisterutdrag (ej äldre än 3 månader)

1 ex

Situationsplan (1:500 eller 1:1000 beroende på platsen). En kartkopia eller kartförstoring duger inte som situationsplan, utan den ritas med utnyttjande av kart- och planmaterialet och på tomten utförda mätningar i rätt skala. Situationsplanerna knyts ihop med byggnadsritningarna.

2 ex i papper+ 1 ex elektroniskt i pdf per e-post

Byggnadsritningar (1:100 eller 1:50) med ryggar ihopknutna med situationsplan.

2 serier+1 elektronisk i pdf

Skorstenens detaljritning (1:20)

2 ex.

Ritningar över avloppssystemet (1:50)

2 ex

Beskrivning av avloppssystemet

1 ex

 Här finns information om anslutande till vattentjänstverket.

1 ex

1 ex

Hörande av rågrannar1/granne
1/granne (vid behov)
Energicertifikat1 ex/egnahemshus

Vid behov anslutningstillstånd till allmän landsväg eller utredning om vägrätt

1 ex

Vid behov ikraftvarande undantagslov eller avgörande om planeringsbehov

1 ex


Innan byggnadsprojektet påbörjas ska följande handlingar lämnas in

-

Ansökan om ansvarig arbetsledare   

1 ex   

-   

  

1 ex

Blanketterna kan också beställas från byggnadsinspektionskansliet.

Lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag och fastighetsregisterkartor kan beställas från

  • Lantmäteriverket, 029 530 1120 (riksomfattande, svensk service), adress: Köpcentret Lohjantähti Kalevagatan 4, 08100 LOJO eller
  • Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12 K, 00520 HELSINGFORS.

    De kan också, mot ersättning, beställas från kommunen.

Mera information om avloppsvatten på glesbygden finns att få här och information om anslutning till det kommunala vattentjänstverket finns här.

Kontaktperson: Susanna Niiranen, +358 9 2951 5325, e-post fornamn.efternamn@inga.fi.


Senast ändrad: 11.09.2017
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga