Länkar för företagare

Arbetslöshetskassor

Det finns två arbetslöshetskassor för företagare i Finland:

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshets­kassa

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarpension

Som företagare sköter du själv om att du samlar pension. Du väljer själv till vilket pensionsbolag du vill betala dina pensionsavgifter. Pensionsavgiften, den så kallade FöPl, ligger också som grund för sjukdagpenningen.  Läs mera här.

Utbildning

Utbildning (endast på finska)

Starta eget Internetbaserat utbildningsmaterial för nyföretagare och personer som funderar på att starta eget. Utbildningsmaterialet ligger som grund för Yrkesexamen för företagare och Specialyrkesexamen för företagare. Portalen upprätthålls av ett nätverk av yrkesinstitut och koordineras av Borgå handelsläroverk, företagsservice.

Regionala länkar

Ingå företagare

Nylands företagare

Novago

Övrigt

Finansbranschens Centralförbund r.f. (FC) är en branschorganisation som företräder företag verksamma i finansbranschen i Finland. På sidorna finns material om företagarens bank- och försäkringsservice.

Finnvera Abp är av staten ägt specialfinansieringsbolag som främjar företagsverksamhet, regional utveckling och exportutveckling. Finnvera förbättrar och diversifierar finansieringsmöjligheterna för företag genom lån, borgen och exportfinansieringstjänster, 

Finpro är en registrerad förening med ca 560 finska företagsmedlemmar som arbetar för att främja internationaliseringen av finska företag. Webbsidan enbart på finska.

Försäkringscentralen VAKES sprider information om försäkringsverksamheten i Finland och bedriver samarbete inom branschen.

FODS, Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) är ett datasystem som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen.

Folkpensionsanstalten (FPA). Här kan du läsa mer till exempel om hur du som företagare kan lyfta sjukdagpenning.

Portalen FöretagsFinland är en väg till uppgifter om ca 2 000 organisationer, 

Företagsfadderverksamhet, Yrityskummit ry (endast på finska).

Patent- och registerstyrelsen

Riksdagens webbtjänst ger aktuell information om riksdagen och lagstiftningsarbetet

Skatteförvaltningen

TE-centralen, Arbetskrafts- och näringscentralen.

Uppfinningsstiftelsen stöder och befrämjar finländsk uppfinningsverksamhet (sidorna endast på finska)
Senast ändrad: 18.04.2015
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga