Regler för Ingå meröppna bibliotek

De här reglerna gäller för Ingå meröppna bibliotek som är tillgängligt för kunder utanför bemannade tider med självbetjäningsprincip.

  • Det meröppna biblioteket är tillgängligt med ett giltigt bibliotekskort och en personlig pinkod. Personer under 15 år får en personlig pinkod endast med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd.

  • Kunden kan självständigt låna och återlämna material i låne- och återlämningsautomaterna. Återlämnat material placeras i återlämningshyllorna. Reserverat material och material från andra bibliotek placeras i en separat vagn. Fjärrlån kan avhämtas från en öppen hylla, men kunden måste själv registrera sina fjärrlån vid automaten. Personalen handleder under kundtjänsttiderna kunden i användningen av det meröppna biblioteket.

  • De kunder som befinner sig i biblioteket då självbetjäningstiden inleds, måste gå ut och logga in vid ytterdörrens kortläsare för att kunna fortsätta vistas i biblioteket. Inloggningen sker med bibliotekskort och personlig pinkod. Under självbetjäningstiden registreras alla kunder i systemet, så att bibliotekspersonalen vid behov kan kontrollera vem som befunnit sig i biblioteket. Högtalarna meddelar när självbetjäningstiden inleds. Kunderna avlägsnar sig från biblioteket senast då självbetjäningstiden slutar. Högtalarna meddelar när biblioteket stängs. Efter att biblioteket stängts, aktiveras alarmet i fastigheten. Kunden är ersättningsskyldig för falskt alarm. Ersättningssumman är 150 euro.

  • Varje användare av det meröppna biblioteket skall själv logga in med eget kort och egen pinkod. Om vårdnadshavare besöker det meröppna biblioteket tillsammans med minderåriga barn, räcker det med att endast vårdnadshavaren registrerar sig vid kortläsaren.

  • Biblioteket ansvarar inte för klarglömda och förlorade föremål.

  • Privatpersoner och organisationer ska ha bibliotekspersonalens tillåtelse att hålla möten och tillställningar i bibliotekets utrymmen. Den person som håller mötet är ansvarig för de närvarande personerna.

  • Biblioteket är öppet för alla, förutsatt att kunden inte beter sig störande i biblioteket. Bibliotekets personal har rätt att be störande kunder avlägsna sig. Om en kund trots förbud uppför sig störande mot personalen eller övriga kunder kan kunden förlora nyttjanderätten till biblioteket. En kund kan vara avstängd från ett dygn till tre månader. Bibliotekschefen fattar beslut om avstängning, alternativt ger bibliotekschefen fullmakt åt en medlem av bibliotekspersonalen att göra beslutet. Innan kunden avstängs har denna rätt att bli hörd.

  • Det är förbjudet att inta rusningsmedel, bete sig aggressivt och föra oljud i biblioteket. Det är förbjudet att förstöra eller skada bibliotekets egendom. Kunden bör plocka undan efter dig och inte skräpa ner. Vid förstörelse av bibliotekets egendom, stöld och/eller våldsamt och hotfullt beteende har bibliotekspersonalen rätt att göra polisanmälan. Biblioteket fakturerar skadevållaren för uppkommen skada. Två eller flera skadevållare ansvarar solidariskt för den uppkomna skadan. Om omyndiga personer vållar skada har bibliotekspersonalen rätt att kontakta vårdnadshavare. Polisanmälan görs vid behov.

  • I fastigheten finns bandande kameraövervakning vartill som utgångspunkt den allmänna personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas. Ingå kommun/Ingå bibliotek är registeransvarig.


Regler för dig som använder Helle-biblioteken

Under arbete.

Läs mer:
Lukas-biblioteken förnyar system och användningsregler


Senast ändrad: 13.09.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga