Människosyn

Det uppsökande ungdomsarbetet baserar sig på en grundläggande syn på varje människa som en unik och värdefull person med rätt till ett människovärdigt liv. Vi tror på varje individs förmåga att utvecklas och leva i balans och samklang med sin omgivning, samt den inneboende viljan till detta. Vi bejakar behovet av socialt stöd och en känsla av sammanhang för att uppnå och stärka denna förmåga. Vi som uppsökande ser även oss själva, samt vår vilja att som medmänniskor vara närvarande och erbjuda vår yrkeskunnighet för att hjälpa, som värdefulla och viktiga.Till eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra
en
människa mot ett bestämt mål
måste jag
först finna henne där hon är
och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv
när
hon tror hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör
men först och
främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte
att
jag kan mer och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad
av den andre
i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar
med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och
därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa.

Sören Kierkegaard


Senast ändrad: 09.10.2015
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga