Rättsskyddsförsäkring

Rättshjälp beviljas vanligen inte om sökanden har en rättsskyddsförsäkring som ersätter hans kostnader i ärendet.

Eftersom rättshjälp inte beviljas om sökanden har en rättsskyddsförsäkring bör sökanden först med sitt försäkringsbolag utreda om han har en försäkring som kan användas i ärendet i fråga.

En rättsskyddsförsäkring ingår i allmänhet som en del i

  • hemförsäkring
  • fastighets-, båt-, skogs- och reseförsäkring
  • fackförbundsförsäkring
  • bilförsäkring
  • företagsförsäkring
  • lantbruksförsäkring

Om tvisten gäller anställningsskyddet skall sökanden också utreda om han hör till en fackförening. Fackförbunden kan ha gruppförsäkringar i vilka in går en rättsskyddsförsäkring.

Sökanden kan få rättshjälp för försäkringens självriskandel, om han skulle få kostnadsfri rättshjälp på grund av sina inkomster och sina tillgångar.

I undantagsfall kan domstolen bevilja rättshjälp för rättegångskostnaderna utöver försäkringens maximiersättning.

Rättshjälp kan beviljas oberoende av att sökanden har en rättsskyddsförsäkring om försäkringen de facto inte kan användas för rättegångskostnaderna, t.ex. på grund av obetalda premier. Om sökanden hänvisar till detta i ansökan om rättshjälp måste han ha en utredning av försäkringsbolaget.

Det finns en handbok om hur rättshjälp och rättsskyddsförsäkring skall samordnas. I den finns anvisningar för rättshjälpsbyråer, domstolar, privata advokater och försäkringsbolagen. Handboken finns publicerad på justitieministeriets Internetsida.


Senast ändrad: 18.04.2015
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga