Avfallshantering och återanvändning

Avfallsbolaget Rosk’n Roll står för avfallshanteringen i Ingå.

På bolagets hemsida finns information om var närmaste ekopunkt finns.

Till ekopunkterna kan du föra återvinningsavfall så som tidningar och tomma konservburkar. I Ingå finns det exempelvis en ekopunkt invid småbåtshamnen i centrala Ingå. Ingå har också en egen avfallsstation, Stäppörnen. Kolla upp vilket avfall som kan föras till återvinningspunkten och vilket som hör hemma på sopstationen.

Sopstationerna fungerar både som mottagningsplatser för olika typer av avfall och som ett mellanlager för detta. Från sopstationerna transporteras det återvinningsbara avfallet vidare till industrin som råmaterial och deponiavfallet till Munka avfallscentral i Lojo.

I prislistan återfinns de avfallstyper som tas emot på sopstationen samt mottagningskriterierna. Lägg även märke till att skilt sorterat avfall i många fall tas emot avgiftsfritt - det kostar alltså ingenting!

Bekanta dig också med sorteringsanvisningarna innan du besöker sopstationen. Då man kommer till sopstationen anmäler man sig till sopstationsskötaren, som ger närmare direktiv om var olika typer av avfall ska placeras.Senast ändrad: 18.09.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga