Avloppsvatten

Hushållsavloppsförordningen trädde ikraft år 2004 och uppdaterades år 2017. Meningen med förordningen är att minska utsläppen av hushållsavloppsvatten och den sanitära olägenhet och förorening de förorsakar i närmiljön och vattendragen.

Byggande av avloppssystem förutsätter byggnads- eller åtgärdstillstånd


Till ansökan om byggnads- eller åtgärdstillstånd ska fogas en plan för anläggning eller effektivisering av avloppssystemet. Planen ska uppfylla kraven i avloppsförordningens bilaga 1 och ansökan ska uppgöras i enlighet med markanvändnings- och bygglagens krav.  

Utredning om avloppssystemet

Varje fastighet ska inneha en beskrivning av avloppssystemet som gör det möjligt att bedöma den belastning som avloppsvattnet förorsakar på omgivningen. Beskrivningen ska uppfylla kraven i förordningens bilaga 1 punkt 2B.

Bruks- och underhållsanvisningar

Alla fastigheter ska ha aktuella bruks- och underhållsanvisningar för varje avloppssystem. Anvisningarna ska uppfylla kraven i förordningens bilaga 2.

Minimikrav för reningsnivån

Hushållsavloppsvatten ska renas så att belastningen på miljön minskar i fråga om organisk materia med minst 80 procent, totalfosfor med minst 70 procent och totalkväve med minst 30 procent jämfört med den belastning av obehandlat avloppsvatten som anges med hjälp av belastningstalet för glesbebyggelse.


Senast ändrad: 07.12.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga