Miljöskyddsmyndighetens uppgifter

Uppgifterna gäller bl.a.

 • avfall och nedskräpning
 • avloppsvatten på glesbygden
 • begränsningar av sjötrafik: kommunen håller NTM-centralens och Trafis beslut om begränsningar tillgängliga.
 • bulleranmälningar
 • campingplatser
 • kemikalier
 • luftvård
 • marktäktstillstånd
 • miljökonsekvensbedömningar
 • miljötillstånd
 • miljövård inom jordbruket
 • muddring
 • naturskydd


 • vattenskydd
 • motortävlingar i terrängen på land och på is:  För tillfälliga eller återkommande tävlingar ska utöver andra tillstånd också sökas tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten (terrängtrafiklagen 1710/1995 § 30).
 • snöskoterled: Den som vill anlägga en snöskoterled ska göra upp en plan för leden, vilken godkänns genom beslut av den kommunala miljövårdsmyndigheten (Terrängtrafiklagen 1710/1995 § 15).
 • motortävlingar på vattenområde: För tillfälliga eller återkommande tävlingar eller evenemang ska utöver andra tillstånd också sökas tillstånd hos den kommunala miljövårdsmyndigheten (Sjötrafiklagen 463/1996 § 21)
 • ansökan om befrielse från anslutning till vattentjänster (Lag om vattentjänster 119/2001). Se Anslutningsskyldighet
 •  dikningsärenden: om dikning ska anmälas till NTM-centralen 60 dagar på förhand, med undantag av små dikningsprojekt. Ytterligare information finns här: Torrläggning av jord och dikning

  Dikningstvister avgörs av kommunens miljövårdsmyndighet, som också fungerar som tillsynsmyndighet enligt vattenlagen.

Senast ändrad: 07.12.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga