Muddring

Muddring innebär att man maskinellt avlägsnar bottenmaterial från ett vattenområde. Om muddringsmassan överstiger 500 m3 krävs tillstånd från Regionförvaltningsverket. Om muddringsmassan är mindre än 500 m3 ska du anmäla om muddringen till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Sprängning av undervattensberg är inte detsamma som muddring. Om du planerar en sprängning, kontrollera om det krävs tillstånd från Regionförvaltningsverket.

Om du planerar att muddra ska du informera grannarna och vattenägarna om saken. Undvik att muddra under våren, högsommaren och under fåglarnas häckningstid. Muddring är inte alltid det bästa alternativet utan kan tvärtom försämra vattenkvaliteten på längre sikt. Varje muddring ska planeras noggrant.

På detaljplaneområde och om så bestämts i generalplan kan tillstånd för miljöåtgärd från kommunen också behövas. Muddring i flador bör undvikas då deras naturvärden lätt förstörs om till exempel mynningsområdet muddras.


Senast ändrad: 18.09.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga