Naturskydd

Kommunen ska främja natur- och landskapsvården inom sitt område. Detta kan göras i samband med markplanering eller genom fridlysning enligt naturvårdslagen.


Natura 2000-områden i Ingå

Natura 2000 -nätverket skyddar den biologiska mångfalden. I Finland omfattar nätverket fem miljoner hektar.  Inom Ingå kommuns gränser finns sju olika områden, helt eller delvis. Beskrivningar och kartor finns på miljöförvaltningens sidor.
I samband med planering, beviljande av tillstånd, byggande och annan markanvändning ska Natura 2000-områdenas skyddsvärden beaktas.

Naturskydd med stöd av generalplanebestämmelser

I generalplanerna har värdefulla naturförekomster från utförda inventeringar som fågelskär, värdefulla naturtyper och platser där sällsynta arter förekommer märkts ut på plankartan med skyddsbeteckning. Behovet av skydd beror på förekomstens naturvärden. En del är direkt skyddade också enligt naturvårdslag eller vattenlag, medan en del har försätts med åtgärdsbegränsning enligt markanvändnings- och bygglagens 128 §, varvid eventuella åtgärder på området förutsätter ansökan om tillstånd för miljöåtgärd hos byggnads- och miljönämnden. Markägaren ombeds i första hand kontakta byggnads- och miljökansliet för bedömning av tillståndsbehovet.


Senast ändrad: 18.09.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga