1.3 Utvärdering och utveckling av den lokala läroplanen

Den pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas samt övrig personals yrkeskompetens är förutsättningar för en kvalitativ utveckling av skolans vardag. Detta kräver att skolornas verksamhet, undervisningsmetoder och resultat utvecklas, följs upp och utvärderas kontinuerligt så att den svarar mot de nationella läroplansgrunderna. Detta verkställs genom ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever samt hemmen och näromgivningen.

Ingå analyserar kontinuerligt hur undervisningen fungerar i skolorna i relation till de nationella läroplansgrunderna. Det övergripande syftet är att värna om likvärdighet och kvalitet i verksamheterna. I utvecklings- och utvärderingsarbetet dokumenteras styrkor och utvecklingsområden. Resultaten redovisas i enlighet med kommunen fastställda processer och det kan ge grund för förändringar som berör lokala delar av läroplanen. Om en utvärdering visar på brister inom ett område kan utvecklingsinsatser initieras.

Skolans egna utvärderingar är en central del av utvärderingsarbetet. I skolornas läsårsplaner specificeras mål och tyngdpunktsområden för verksamhet samt hur elever och deras vårdnadshavare deltar i utvärderingen av undervisnings- och utvecklingsarrangemang. Skolspecifika resultat redovisas i enlighet med kommunen fastställda principer.


Senast ändrad: 26.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga