10.2 Valfria ämnen

Syftet med de valfria ämnena är att fördjupa och bredda elevens kunskaper enligt elevens val. De valfria ämnena ska främja de mål som fastställts för den grundläggande utbildningen. Fördjupade valfria lärokurser ska fördjupa och/eller bredda målen och innehållet i de gemensamma läroämnena. Tillämpade valfria ämnen kan innehålla element från flera olika läroämnen eller från mångsidig kompetens. Tillämpade valfria ämnen bidrar till att främja samarbetet mellan läroämnena, till exempel inom konst- och färdighetsämnen, informations- och kommunikationsteknik, konsument- och ekonomikunskap, global fostran och studier i drama.

Grunden för de valfria ämnena i Ingås läroplan är läroplanens värden och områden från mångsidig kompetens. Vid planeringen och genomförandet av innehåll betonas därutöver främjandet av samarbete mellan olika läroämnen, elevernas delaktighet och aktiva roll som i sitt lärande samt fenomenbaserat lärande.

De valfria studierna kan vara fördjupande och tillämpande studier i grundläggande undervisningens gemensamma ämnen eller läroämneshelheter från flera ämnen.

De valfria ämnenas exakta innehåll bestäms på varje skola och det antecknas i läsårsplaneringen. Kursens namn, mångsidig kompetens, kursens mål och innehåll antecknas.

Valfria kursens namn

Mångsidig kompetens

Mål

Innehåll

 

Förmåga att tänka och lära sig

 

 

 

Kulturell och kommunikativ kompetens

 

 

 

Vardagskompetens

 

 

 

Multilitteracitet

 

 

 

Digital kompetens

 

 

 

Arbetslivskompetens och entreprenörskap

 

 

 

Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

 

 

 

 

Årliga skolvisa valfria kurser planeras tillsammans med skolans elever och personal. I planeringen samarbetas dessutom med vårdnadshavare och skolans andra samarbetsparter. I mesta möjliga mån samarbetar skolor med varandra när det gäller utbud av frivilliga kurser.

Att studera valfria ämnen

I Ingå studerar man valfria ämnen i årskurserna 3-6.

De sex årsveckotimmarna enligt timfördelningen i den grundläggande utbildningen fördelas på följande sätt:

 

årskurs 3

årskurs 4

årskurs 5

årskurs 6

valfria ämnen

1

1

2

2

 

Under ett läsår deltar varje elev i två olika valfria  kurser. Eleven och vårdnadshavaren informeras om kommande läsårets valfria kurser i slutet av föregående läsår. Samtidigt väljer eleven nästa års kurser.

Lärmiljöer och arbetsmetoder i valfria ämnen

I genomförandet av de valfria ämnena betonas elevaktiva arbetssätt, varierande lärmiljöer och lärandet genom görande.

Bedömning av valfria ämnen

Bedömningen av valfria ämnen görs kontinuerligt under studietiden.    

I betyget antecknas att kursen har genomförts godkänt; därutöver kan möjligen ett verbalt omdöme ges.


Senast ändrad: 28.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga