11.2 Att utvecklas till skolelev

Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den grundläggande utbildningen sitt
särskilda uppdrag. Uppdraget förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att
undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt.

Undervisningen i årskurserna 1–2 ska ta hänsyn till de färdigheter som eleverna tillägnat sig
i förskoleundervisningen och tidigare inom småbarnspedagogiken. Det särskilda uppdraget i
årskurserna 1–2 är att ge eleverna förutsättningar att utveckla en positiv bild av sig själva som
lärande individer och skolelever samt färdigheter för fortsatt arbete och lärande. I början av den
grundläggande utbildningen är det särskilt viktigt att man följer med varje elevs lärande så att man
kan garantera att eleven har förutsättningar att göra framsteg i sina studier.

Det är viktigt att varje elev får uppmuntrande respons och möjlighet att känna glädje över att
lära sig och av att lyckas. Eleverna ska uppmuntras att föra fram sina intressen och att bli
intresserade av nya fenomen. Undervisningen ska vara tillräckligt utmanande med tanke på varje
elevs behov. Mobbning och diskriminerande beteende ska inte tillåtas i skolan. Eleverna ska
uppmuntras att arbeta tillsammans, att ta egna initiativ och att ta ansvar för sina skoluppgifter.
Särskild vikt ska fästas vid att utveckla elevernas språkliga, sociala och motoriska färdigheter och
varje elevs individuella utveckling och minnesförmåga. Målet är att upptäcka svårigheter gällande
utvecklingen och lärandet i ett tidigt skede och att ge stöd i rätt tid. Arbetssätten ska vara åskådliga
och konkreta och präglas av lek och spel, fantasi och berättelser. Tillsammans med hemmen ska
man stödja eleverna vid skolstarten och i att utvecklas till skolelever.

I årskurserna 1-2 blir förskoleundervisningens lärområden till läroämnen men undervisningen
kan fortsättningsvis i huvudsak vara helhetsskapande. Elevernas initiativförmåga, förmåga att
arbeta tillsammans och förstå samband mellan olika företeelser stärks genom att man förverkligar
olika mångvetenskapliga lärområden. Då uppstår också fler tillfällen till samarbete såväl med
förskoleundervisningen som med de högre årskurserna.

Senast ändrad: 21.10.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga