12.2 Att utvecklas som elev

Utöver de gemensamma uppdragen har varje årskurshelhet i den grundläggande utbildningen sitt
särskilda uppdrag. Uppdraget förutsätter att elevernas ålder och utvecklingsnivå beaktas och att
undervisningen planeras så att övergångarna löper smidigt och tryggt.

Det särskilda uppdraget i årskurs 3–6 är att utveckla färdigheten att lära sig och att identifiera
och utveckla sin studieteknik och sina studiefärdigheter. Eleverna ska uppmuntras att acceptera
sig själva, att uppfatta sina gränser och rättigheter och vid behov försvara dem samt att värna
om sin egen trygghet och säkerhet. De ska handledas att förstå sina skyldigheter och sitt ansvar.
De ska också uppmuntras att på ett konstruktivt sätt uttrycka sina åsikter och att utveckla sina
kommunikativa färdigheter. Mobbning och diskriminerande beteende ska inte tillåtas. Elevernas
intresse för frågor om etik och moral ska utnyttjas genom att skapa tillfällen att diskutera och
reflektera och öva sig att delta och ta ansvar. Eleverna ska uppmuntras att göra val utifrån sina
förutsättningar och undvika könsbundna val. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid elevernas
behov av handledning och stöd.

I årskurserna 3–6 ska undervisningen stärka och komplettera de grundläggande färdigheter som
eleverna tillägnat sig i de lägre årskurserna och ge dem nya kunskaper. Antalet läroämnen
ökar och man strävar efter att hitta naturliga situationer för helhetsskapande undervisning. De
mångvetenskapliga lärområdena stärker samarbetet mellan läroämnena och erbjuder eleverna
möjligheter till för åldern viktiga upplevelser.

Med hjälp av mångvetenskapliga lärområden kan sättet att arbeta bli alltmer funktionellt och förutsättningarna för praktiskt och undersökan lärande i olika lärmiljöer ökar. Elevernas delaktighet i planeringen ökar. De mångvetenskaplig lärområdena ger eleverna möjlighet att arbeta tillsammans, att uttrycka sig och att delta i för gruppen meningsfull verksamhet.

Senast ändrad: 21.10.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga