3.3 Mångsidig kompetens som mål

De sju mångsidiga kompetensernas färdigheter synliggörs i Ingå kommuns skolors undervisning.

Man värnar om tvåspråkigheten och mångkulturalismen och möjligheterna de ger utnyttjas i undervisningen. De berikar det dagliga skolarbetet. Elevernas och personalens samarbete stärker den ömsesidiga förståelsen och respekten. Samarbetet med aktörer i näromgivningen skapar möjligheter för användning av olika färdigheter i vardagen.

Vi förstärker skolornas gemensamma verksamhetskultur. Möten mellan skolorna möjliggörs genom att arrangera gemensamma studiedagar och samarbeta årskursvis i och med en gemensamt överenskommen mötestidpunkt varje vecka.

Innehållet i de valfria ämnena utarbetas så, att de stöder målsättningarna för de mångsidiga kompetenserna.

Vi använder informations- och kommunikationsteknik som en del av skolans vardag och en elevcentrerad undervisning där elevens individuella inlärning stöds. IKT främjar en verksamhetskultur där också hemmet och samhället blir en naturlig del av skolan.                                                                                            

Skolorna i Ingå kommun använder olika typer av arbetsenheter på ett mångsidigt och pedagogiskt sätt.                                                                                                                                                        

Eleverna skall under den grundläggande utbildningen få möjlighet att utveckla sitt digitala kunnande samt tillägna sig färdigheter och kompetenser som de behöver inför framtida inlärning och studier. Målet är att skapa ett tryggt informationssamhälle där man har lika möjligheter att använda sig av informationsteknik. Med aktuell och mångsidig utrustning samt med ändamålsenliga tillvägagångssätt används informations- och kommunikationsteknik i alla årskurser, i olika ämnen och undervisningshelheter samt övrigt skolarbete.                                                                                      

Dessa mål och metoder specificeras i Skolornas utvecklingsplan för informations- och kommunikationsteknik.

Skolornas målsättning är att medvetengöra eleverna om allas ansvar för sin närmiljö och möjlighet att påverka hållbar utveckling. Det viktigt att personalen i skolan fungerar som modeller och skapar en lärmiljö där det finns möjlighet att förverkliga intentionerna.                                                                                           

Vi vill utveckla elevernas ansvarstagande för närmiljön och vårt kulturarv. Ingå kommun är ett vidsträckt område och det är viktigt att eleverna känner den egna skolans närmiljö och kommunens betydelsefulla platser som Kopparnäs, Björkudden, Museigården, Fagervik, Ingå kyrka, småbåtshamnen, den levande landsbygden.                                                                                                                                  

I skolornas årsplaner beskrivs vilka åtgärder för hållbar utveckling som genomförs.

Rektorerna och bildningschefen utvärderar och utvecklar regelbundet förverkligandet av de mångsidiga kompetenserna.

Senast ändrad: 27.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga