4.3 Helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden

Klassvisa och skolvisa mångvetenskapliga lärområden antecknas i skolornas läsårsplaner.

Ett för kommunens skolor gemensamt mångvetenskapligt lärområde förverkligas årligen.

  • Skolornas gemensamma utvecklingsgrupp planerar och leder arbetet.
  • Utvecklingsgruppen föreslår tema för ledningsgruppen senast under februari månad så att lärare och elever hinner bearbeta lärområdet innan nästa års läsårsplan uppgörs. Ledningsgruppen består av rektorer och bildningschef.
  • Övergripande mål är att eleverna lär sig samarbeta över språk- och skolgränser och respektera varandra, samt fördjupning i det aktuella temat
  • I undervisningen är det viktigt att beakta de tankar, frågor och teman som eleverna upplever som viktiga och aktuella.
  • Eleverna får delta i olika delar av planeringen där syftet är att öka motivationen, nyfikenheten, upplevelser och kreativiteten.
  • Skolan kan även samarbeta med utomstående aktörer när mångvetenskapliga lärområden planeras och genomförs.
  • Kommunikationen och språket samt praktiska erfarenheter är viktiga beståndsdelar i arbetet.
  • Det mångvetenskapliga temat avspeglar värdegrunden i läroplanen men också lokalt betingade aspekter och stöder utvecklingen av mångsidig kompetens hos eleven.

Praxis för bedömningen

 *   Utvärdering och bedömningskriterier bestäms utgående från det aktuella temat.      Utvärderingen sker kontinuerligt under arbetet. En slutbedömning efter avslutat projekt sker antingen verbalt i samtal, grupp eller enskilt.                  

*    Arbetet dokumenteras och används i läsårsbedömningen.

*    Framtagande av utvärderingsredskap som är enkelt att använda av såväl elever, lärare och vårdnadshavare. Utgående från sammanställningen planeras följande års lärområden.


Senast ändrad: 27.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga