7.3 Intensifierat stöd

De praktiska arrangemangen för intensifierat stöd

Eleven, som omfattas av intensifierat stöd, studerar vanligen i gruppen för allmän undervisning.

Inom det intensifierade stödet används samma stödformer som inom allmänt stöd.

Det intensifierade stödet ges genom att öka stödets intensitet, minska gruppstorleken, byta undervisningsmetoder, erbjuda stöd av skolgångsbiträde, intensifiera uppföljningen av framstegen, öka mängden specialundervisning på deltid och intensifiera samarbetet med föräldrar samt förstärka elevvårdens andel för att främja och upprätthålla elevens välbefinnande.

Ifall eleven, som fått beslut om intensifierat stöd, undervisats i smågrupp under ett helt läsår och behovet av plats i smågruppen fortsätter följande läsår, ska stödnivån utvärderas på nytt.

Pedagogisk bedömning

Klassläraren gör den pedagogiska bedömningen i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare.

Klassläraren samarbetar med specialläraren.

Förfaringssätt vid början, genomförande och avslut av intensifierat stöd

Det skolvisa elevvårdsteamet diskuterar inledandet av det intensifierade stödet och dess avslutning utgående från en pedagogisk bedömning. Beslutet görs av rektor.

Plan för lärande

Klassläraren utarbetar en plan för lärandet inom två månader från beslutet att eleven överförs till intensifierat stöd.

Klassläraren ansvarar för utarbetandet av planen för lärandet, planen utarbetas i samarbete med specialläraren, eleven och vårdnadshavarna.

I utarbetandet av planen för lärandet kan också andra experter delta.

Inom intensifierat stöd följs planen för lärandet upp regelbundet; de valda stödformernas lämplighet utvärderas och planen preciseras vid behov.

Planen för lärandet kontrolleras och uppdateras varje läsår (innan slutet av november).

Rektor ansvarar för att det intensifierade stödet förverkligas.

Senast ändrad: 28.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga