7.4 Särskilt stöd

Hur särskilda stödet ordnas i praktiken

Särskilt stöd kan ges både inom allmän undervisning eller helt eller delvis i smågrupp.

Arbetsrutiner vid en pedagogisk utredning

Klassläraren gör upp en pedagogisk utredning i samarbete med vårdnadshavare och eleven. Specialläraren konsulteras vid uppgörandet. Den pedagogiska utredningen behandlas i den yrkesövergripande elevvårdsgruppen och förs sedan till bildningschefen för beslut om särskilt stöd. En individuell plan ska göras upp inom 2 månader från bildningschefens beslutsdatum.

Noggrannare anvisningar för arbetsgången vid en pedagogisk utredning finns i "Handbok för stöd, lärande och skolgång" (Ingå 2013).

Hur beslut fattas

Bildningschefen gör tjänstemannabeslut om överflyttning till särskilt stöd, dess fortsättning och dess avslut.

Beslut om att stödet avslutas

Det särskilda stödet avslutas genom att klassläraren gör en pedagogisk utredning i samarbete med vårdnadshavare och eleven. Specialläraren konsulteras vid uppgörandet av utredningen. Den pedagogiska utredningen behandlas i den yrkesövergripande elevvårdsgruppen och förs sedan till bildningschefen för beslut om intensifierat stöd. En plan för lärande ska göras upp inom 2 månader från bildningschefens beslutsdatum.

Hur individuell plan utarbetas, utvärderas och granskas

Klassläraren ansvarar för att den individuella planen görs upp. Den utvärderas och uppdateras minst en gång per år senast inom november månad. Klassläraren ser till att vårdnadshavaren skriver under beslutet.

Arrangemang vid förlängd läroplikt

Beslut om förlängd läroplikt fattas av bildningschefen efter vårdnadshavarens ansökan.

Senast ändrad: 28.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga