9. Särskilda frågor som anknyter till språk och kultur

Ingå kommun är tvåspråkig: den grundläggande utbildningen anordnas på svenska och på finska. Skolan främjar och stöder elevernas språkutveckling och erbjuder många möjligheter att använda språket både i vardagen och i olika sammanhang i anknytning till läroämnen och lärande.

Skolorna främjar ett positivt förhållningssätt till båda nationalspråken. Elevernas möte över språkgränserna främjas genom olika temadagar och andra arrangemang.

I undervisningen av flerspråkiga elever är ett särskilt mål att stödja deras flerspråkighet samt utveckling av identitet och självförtroende, för att eleverna ska få färdigheter för en balanserad och aktiv delaktighet i samhället. I undervisningen beaktas elevernas bakgrund och ursprung så som modersmål och kultur samt den tid eleven varit i Finland. Flerspråkiga elever uppmuntras att använda sina språk mångsidigt.

I undervisningen utnyttjas elevers och deras vårdnadshavares och samfunds kompetens om det egna språk- och kulturområdets natur, seder, historia, språk och kultur. Den kulturella multilitteraciteten kan förstärkas med hjälp av mediafostran. Eleverna handleds att känna, förstå och respektera varje medborgares grundlagsenliga rätt till eget språk och egen kultur.

Eleven studerar enligt lärokursen för svenska (finska) som andraspråk om hens grundfärdigheter i svenska (finska) inte är tillräckliga för att läsa ämnet modersmål och litteratur, svenska (finska).

Eleven som har ett annat modersmål än skolans verksamhetsspråk, kan erbjudas möjlighet till modersmålsundervisning i fall det på skolan i början av läsåret eller kursen finns åtminstone fem elever som talar samma språk.Senast ändrad: 28.07.2016
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga