Uppföljning och utvärdering

Kommunen ska utvärdera morgon- och eftermiddagsverksamheten som kommunen erbjuder och delta i extern utvärdering av verksamheten. Utvärderingsresultat ska publiceras. (Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom grundläggande utbilningen 2011)

juoksuFörverkligandet och kundnöjdheten undersöks med hjälp av enkäter och resultaten beaktas i utvärderingen, utvecklandet och förverkligandet av verksamheten. Enkätmålgrupperna bestäms enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar. De riksomfattande och kommunspecifika resultaten fås av Utbildningsstyrelsen och ges årligen nämnden för kännedom. Med enkäten utreds om aktörerna som deltar i eftermiddagsverksamheten är nöjda med den och om verksamhetsmålen förverkligats ur klienternas synvinkel.

Kommunen och serviceproducenterna ska vid behov ändra sin verksamhet enligt den givna responsen.

Aktuellt

Uppföljning av morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

 År 2016 riktar sig uppföljningen av morgon- och eftermiddagsverksamheten till:

  • Barn , som har deltagit I morgon- och eftermiddagsverksamheten  under det gångna läsåret 2015- 2016
  • Vårdnadshavare vars barn har deltagit i morgon- och eftermiddagsverksamheten  under det gångna läsåret 2015- 2016
  • Vårdnadshavare vars barn kommer att delta i morgon- och eftermiddagsverksamheten  kommande läsåret 2016- 2017
  • Personalen, som jobbar med barnen som har deltagit eller deltagar I morgon- och eftermiddagsverksamheten under tiden 2015-2017

Ingå kommun utvecklar morgon- och eftermiddagsverksamheten i samarbete med verksamhetspunkterna, skolorna, barnen och vårdnadshavarna samt bildnings- och socialväsendet och lyssnar till deras åsikter.Kvalitativt planerad och förverkligad morgon- och eftermiddagsverksamhet erbjuder det bästa möjliga stöd för att koordinera barnens skolgång, föräldrarnas arbetsliv och familjernas fritid.

Syftet med årliga uppföljningen är  att trygga att morgon- och eftremiddagsverksamhetens målsättning förverkligas, att den blir mer målinriktad och att främja utvecklingen av verksamheten. Det är viktigt att reflektera vad man lyckades i och vad som inte fungerade samt verksamheten skulle kunna utvecklas till ännu bättre.Senast ändrad: 24.04.2017
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga