Skolhälsovård

Hälsovårdaren besöker de olika Ingåskolorna under skolåret och granskar eleverna i skolornas utrymmen. Se mottagningstider.

Skolhälsovården är förebyggande hälsovård. Syftet med skolhälsovården är att trygga en så frisk uppväxt och utveckling som möjligt för alla barn och ungdomar, inprägla sunda levnadsvanor och skapa en grund för hälsa i vuxen ålder. Skolhälsovården är övergripande hälsovård för barn och unga och täcker alla åldersklasser genom hela skoltiden. Skolhälsovården är en fortsättning på arbetet vid barnrådgivningen och den utövas i samarbete med föräldrarna och elevvården. I hälsogranskningarna följs bl.a. barnets fysiska tillväxt och utveckling upp. Den psykiska och sociala hälsan och välmågan samt familje- och kamratförhållandena är centrala. Eleverna har även möjlighet att under skoldagen besöka skolhälsovårdaren utan tidsbeställning.

Den sakkunskap skolhälsovården har behövs framför allt för barn och unga med särskilda behov och egenskaper som annars kunde bli utan den uppmärksamhet de kräver. På grund av sekretessbestämmelserna har inte skolhälsovården nödvändigtvis tillgång till handlingar som inlämnats på skolan till bildningsverkets förfogande, eftersom skolhälsovården hör under verksamhetsområdet för social- och hälsovård. Därför är det önskvärt att vårdnadshavarna även förser skolhälsovårdaren med de dokument som berör elevens hälsa. Hälsovårdarens uppgifter över elevens sjukdomar, vården av dem och rehabiliteringsåtgärder som inverkar på barnets skolgång och inlärning bör alltid vara uppdaterade. Det är önskvärt att vårdnadshavaren alltid meddelar hälsovårdaren då det sker förändringar i barnets hälsotillstånd, om vaccineringar som barnet fått på andra ställen och om hälsoförhinder för vaccinationer.


Smarta familjen


Senast ändrad: 19.04.2017
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga