Bra att veta

  • Öppen mottagning: Eleverna har möjlighet att besöka skolhälsovårdaren utan tidsbeställning alla dagar hon är anträffbar på respektive skola.
  • Intyg över vård av sjukt barn: Ett sjukt barn får inte komma till skolan. Skolhälsovårdaren kan skriva en utredning till arbetsgivaren då en skolelev som inte fyllt tio år insjuknat. Den skriftliga utredningen förutsätter att hälsovårdaren träffar barnet för att kunna konstatera sjukdomen. Intyget skrivs inte ut i efterskott.
  • Första hjälpen vid olycksfall i skolan: Skolhälsovården inkluderar inte egentlig sjukvård, bortsett från första hjälp och vård då en elev insjuknat plötsligt under skoldagen eller råkat ut för ett olycksfall. Varje skola har en plan för hur man ska agera i händelse av ett olycksfall, vart eleven styrs för vård och vem som meddelas om detta. Skoleleverna är försäkrade i händelse av olycksfall. Vården av skololycksfall sköts vid behov på hälsocentralen och är avgiftsfri.
  • Vaccinationer: Skoleleverna vaccineras enligt anvisningar som Social- och hälsovårdsministeriet utfärdat, se vaccinationsprogrammet. Skolhälsovårdaren kontaktar alltid vårdnadshavarna innan eleven vaccineras. Om vårdnadshavarna önskar att eleven ska få influensavaccinet bör de vara i kontakt med skolhälsovårdaren.
  • Tandvård: Alla som omfattas av skol- och studenthälsovården har rätt till tandvård. För 18-åringar och yngre elever är vården gratis.


Senast ändrad: 01.09.2015
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga