Social- och patientombudsman i Ingå

Socialombudsmannen

 • ger klienterna råd om klienters ställning och rättigheter,

 • bistår klienten att framställa anmärkning,

 • informerar om klientens rättigheter,

 • arbetar för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda.

  Du kan vara i kontakt med socialombudsmannen om du är missnöjd med bemötande eller servicen inom socialvården eller om du behöver råd om dina rättigheter i socialvården. Också klientens anhöriga eller andra som är nära, kommuninvånare eller samarbetspartners som arbetar med socialvårdsklientens ärenden kan kontakta socialombudsmannen.

  Till socialombudsmannens uppgiftsområde hör inte tjänster som ges av FPA, arbetskraftsmyndigheterna, skuldrådgivningen eller intressebevakningen. 

Patientombudsmannen

 • ger råd i frågor som, gäller social- och hälsovårdssektorns verksamhet,

 • ger råd och handledning i frågor som gäller tillämning av patientlagen,

 • ger råd och hjälper till vid behov med att göra en anmärkning och hantera patientskadefrågor.

  Patientombudsmannen fattar inga beslut och tar inte ställning till den medicinska vården. Om något i anslutning till din vård blivit oklart, försök först reda ut ärendet med den vårdande läkaren, skötaren eller annan person som vårdat eller skött dina ärenden på din vårdenhet. Om frågan inte på så sätt kan redas ut, kontakta ledande läkaren, överskötaren eller någon annan chef för vårdenheten i fråga. Efter detta kan du vid behov kontakta patientombudsmannen.


Senast ändrad: 12.12.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga