Behandling av personuppgifter

Ingå kommun upprätthåller flera register som behövs för produktionen av tjänster inom olika sektorer. Registren innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser.

Innehåll

Varje register innehåller endast de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten och som kunden har gett oss tillåtelse att använda. Varje register har en ansvarsperson och endast de av Ingå kommun anställda personer som använder registret i sitt arbete har åtkomst till det. Ingå kommun har tydliga instruktioner för hur uppgifterna får användas för att förhindra missbruk. Registren är separata och som kund behöver man aldrig vara orolig för att uppgifterna används till andra ändamål än de som har kommit överens om på förhand.

De olika registrens dataskyddsbeskrivningar finns här:

Ingå kommuns dataskyddsbeskrivningar

Syftet med användningen av personuppgifter

Uppgifterna används för information mellan kommunen och kunden samt för produktion av tjänster. Personuppgifter lämnas aldrig ut till kommersiella aktörer om så inte har överenskommits på ett tydligt sätt tillsammans med kunden på förhand. Personuppgifter lämnas ut till övriga myndigheter endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Kommunen har huvudansvar

Vissa av Ingå kommuns register är baserade hos utomstående leverantörer som kommunens köper tjänster av, exempelvis inom ekonomiförvaltning, småbarnspedagogik och utbildning. Ingå kommun är ändå huvudansvarig för de här registren och kommunen har separata avtal med varje leverantör som förhindrar att de använder registren till andra syften än de som kommunen och kunden har kommit överens om. Om information analyseras och grupperas som underlag för statistik sker det utan att uppgifterna kan kopplas till en specifik person.

Ingen profilering

Ingå kommun utför ingen profilering av kunder på basis av personuppgifter.

Granskningsrätt

Alla kunder har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller begära ett registerutdrag. Begäran om registerutdrag görs med den här blanketten: Begäran om registerutdrag

Lagring

Personuppgifterna sparas under den tid man har en pågående kundrelation, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är i regel giltigt till dess att kunden själv säger upp det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Inom exempelvis småbarnspedagogik, bildning eller seniorservice raderas däremot uppgifterna när den pågående kundrelationen avslutas.

Vi informerar aktivt

Om det förekommer ett intrång i något av våra register informerar vi Finlands dataskyddsombudsman inom 72 timmar. Vi informerar också användare via kommunens webbplats www.inga.fi.


Senast ändrad: 07.02.2019
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga