Finlands dataombudsmans byrå

Dataombudsmannens byrå tryggar dina rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter.

Dataombudsmannens byrå är en sakkunnigorganisation med cirka 25 anställda. Byrån är en självständig och oberoende myndighet.
Dataombudsmannens byrå grundades år 1987. Reijo Aarnio har varit dataombudsman sedan 1.11.1997. Dataombudsmannen utnämns av statsrådet.

Dataombudsmannens uppgifter

Dataombudsmannens byrå övervakar lagenligheten i behandlingen av personuppgifter och tillgodoseendet av dataskyddsrättigheter.

Dataombudsmannens byrå har till uppgift att bland annat

 • övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och övriga lagar om behandlingen av personuppgifter
 • främja medvetenheten om risker, bestämmelser, säkerhetsåtgärder, skyldigheter och rättigheter som hänför sig till behandlingen av personuppgifter
 • utföra utredningar och granskningar
 • påföra administrativa påföljder för brott mot dataskyddsförordningen
 • Ge utlåtanden om lagstiftningsmässiga och administrativa reformer, som gäller skydd av de enskildas rättigheter och friheter i behandlingen av personuppgifter
 • ge utlåtanden om brott som gäller behandling av personuppgifter
 • övervaka behandlingen av kreditupplysningar och företagskreditupplysningar
 • behandla begäranden om förordnanden som gäller den registrerades rättigheteroch anmälningar om andra missförhållanden i behandlingen av personuppgifter
 • ta emot anmälningar om dataskyddsombud
 • ta emot anmälningar om dataskyddsincidenter som gäller personuppgifter
 • upprätta en förteckning över när en konsekvensbedömning som gäller dataskyddet är nödvändig
 • bedöma förhandssamråd om personuppgiftsbehandling av hög risk
 • godkänna uppförandekoder och standardavtalsklausuler
 • uppmuntra ibruktagandet av certifieringar, ackreditera certifieringsorgan och återkalla beviljade certifikat
 • samarbeta med övriga dataskyddsmyndigheter i EU inom ramen för principen om en lucka
 • delta i Europeiska dataskyddsstyrelsensverksamhet och beslutsfattande och vid behov föra ärenden för bedömning av Europeiska dataskyddsstyrelsen.

Senast ändrad: 05.06.2018
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga