Ingå kommuns dataskyddsbeskrivningar

Ingå kommun upprätthåller flera register som behövs för produktionen av tjänster inom olika sektorer. Registren innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser.

Varje register innehåller endast de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten och som kunden har gett oss tillåtelse att använda. Varje register har en ansvarsperson och endast de av Ingå kommun anställda personer som använder registret i sitt arbete har åtkomst till det. Ingå kommun har tydliga instruktioner för hur uppgifterna får användas för att förhindra missbruk.

Registren är separata och som kund behöver man aldrig vara orolig för att uppgifterna används till andra ändamål än de som har kommit överens om på förhand.

Granskningsrätt

Alla kunder har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller begära ett registerutdrag. Begäran om registerutdrag görs med den här blanketten: Begäran om registerutdrag

Läs mer om hanteringen av personuppgifter i registrens dataskyddsbeskrivningar eller här:

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsbeskrivningar

Centralförvaltningen

Bokföringsregister

Diarium och dokumenthantering

Avtalsregister

Löneräkningsregister

Rekryteringsregister

Bidningsregister

Register över personer som prenumererar på kommunens nyheter via Whatsapp

Markarrenderegister

Register över bostads- och affärslokalshyror

Register över båtplatser i Joddböle och Bergvalla

Register över Ingå kommuns förtroendevalda

Register över vinterförvaringsplatser för båtar

Register över åkerarrenden

Torgplatsregister

Boende och byggande

Fastighet-, byggnads- och byggnadslovsregister

Byggnadslovsregister (Lupapiste)

Småbarnspedagogik och utbildning

Småbarnspedagogikens register

Register för småbarnspedagogik, för- och grundskola

Den rehabiliterande arbetsverksamhetens deltagarregister

Medborgarinstitutets elev- och lärarregister

Skolskjutsregister

Social- och hälsovård

Ansvarsläkarfirmans patientregister

Dagverksamhetens klientregister

Hemvårdens egenvårdarregister

Hemvårdens och hemvårdens stödtjänsters klientregister

Lönnebergas boenderegister

Lönnebergas egenvårdarregister

Mätare för funktionsförmåga

Register över närståendevårdtagare och närståendevårdare

Seniorrådgivningens klientregister

Verksamhetsstyrningssystem

Elektroniska vårdbedömningsprogrammet KlinikPro

Spirometriprogram

Telefontjänst TeleQ

Uppföljningsprogram för dygnsmätningar av blodtryck och registrering av sömnapné

Teknisk service

Bokningsregister för Ingå gästhamn

Register över enskilda väglags kontaktpersoner

Register över Ingå Vattens kunder

Kultur och fritid

Register över kommunens gyms användare

Register över kommunens vinterbads användare

Register över kommunens vinterbads användare

Ungdomsgårdens besökares och deras vårdnadshavares kontaktuppgifter

Västra Nylands räddningsverks dataskyddsbeskrivningar

Invånar- och byggnadsregister  

Register gällande utredning av personsäkerhet

Tillträdeskontroll och arbetstidsuppföljning

Register över kommunernas kontaktuppgifter

SMS-textmeddelandesystem

Räddningsverkets serviceproduktions turplanering

Räddningsverkets personals uppgifter om anställningsförhållanden, uppföljning av övningar

Register för beredkapsuppdrag

Register över utrustningskort
Senast ändrad: 16.01.2019
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga