urklipp forgatmigej

Nyland 2019

Välkommen att följa med hur förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland.

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland.  Ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, regionförvaltningsuppgifter och regionala tjänster koncentreras till landskapen.

Det är frågan om ett nätverkslikt reformarbete vars ledord är öppenhet. Läs mer.


Ingå – här vill jag bo!

En halvtimmes bilfärd från huvudstadsregionen, omgiven av böljande åkrar och gnistrande hav, hittar du glada Ingå. En tvåspråkig kommun med knappt 6 000 invånare mitt mellan Helsingfors och Hangö.

Läs mer om Ingå här.