Kommunalvalet 2017 i Ingå

Kommunalvalet 2017
i Ingå

Det är dags för kommunalval våren 2017. Genom att rösta kan du påverka.

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige för en period på fyra år. Nästa kommunalval förrättas den 9 april 2017. I Finland kan man förhandsrösta 29.3-4.4 och utomlands 29.3-1.4. Läs mer.


Ingå – här vill jag bo!

Ingå är en aktivt tvåspråkig västnyländsk kommun med knappt 6000 invånare. Ingå ligger ungefär halvvägs mellan Hangö och Helsingfors. Avståndet till huvudstaden är ca 60 km. Ingå har en vidsträckt skärgård som erbjuder mångsidiga möjligheter till båtliv och annan fritidsverksamhet. Årligen ordnas här flera evenemang som lockar såväl ortsbor, sommargäster som andra med kontakt till kommunen.

Läs mer om Ingå här.