Fortsätt till innehållet

Västra Nylands landsbygdsförvaltning

Ingå är värdkommun för Västra Nylands landsbygdsförvaltning som omfattar regionens cirka 1200 gårdar. I Västra Nylands landsbygdsförvaltning medverkar följande kommuner och städer: Esbo, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Kontor

Huvudkontoret finns på Västankvarn gård vid Ingå station. Landsbygdsförvaltningen har också ett kontor i Nummela i Vichtis.

På kontoren arbetar totalt åtta landsbygdsombudsmän. De jobbar med:

Landsbygdsförvaltningens kontaktuppgifter och öppethållningstider

Du kan också besöka våra kontor i Västankvarn och Nummela. Kontoren är öppna vardagar 9.00-15.00. OBS: boka tid för ditt besök! 

Du kan skicka mejl åt oss på adressen landsbygd@inga.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Du hittar oss också på Facebook!(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Adress:
Västankvarnvägen 384, 10230 Ingå station

Mårten Engberg

Landsbygdschef

Sofia Bussman

Landsbygdsombudsman

Denise Ramstedt

Landsbygdsombudsman

Hanna Westman

Landsbygdsombudsman

Adress:
Kunnantalo, Asemantie 30, 03100 Nummela
Postadress:
PL 13, 03101 Nummela

Carita Kulmala

Maaseutuasiamies

Mirja Myllymäki-Lång

Landsbygdsombudsman

Karri Varpio

Landsbygdsombudsman

Riitta Vartio

Landsbygdsombudsman

Kontaktuppgifter till andra myndigheter och rådgivningsorganisationer

Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg och Sjundeå.

Lantbruksföretagarens avbytartjänst sköts av Vehmaa. Mer information hittas på deras hemsida(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

Esbo, Högfors och Vichtis

Lantbruksföretagarens avbytartjänst sköts av Etelä-Suomen lomituspalvelut. Mer information hittas på deras hemsida(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

MELA

Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) LPA sköter bland annat följande ärenden som gäller lantbrukare: sjukdagpenning, olycksfallsersättningar, avträdelsestöd och lantbruksavbytare.

LPA-ombud i Västra Nyland

Kerstin Westerholm, +358 29 4352672
kerstin.westerholm@mela.fi

Informationsdagar

Årligen ordnas informationsdagar gällande generationsväxling i Nyland.                          

Information om evenemangen publiceras på Maaseutu.fi(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Nylands Svenska Lantbrukssällskap (ProAgria) ger rådgivning i lantbruksfrågor inom bland annat växtodling, husdjursproduktion och generationsväxlingar.

Du hittar mer information samt kontaktuppgifter på deras hemsida(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).

NTM-centralen förvaltar startstödet, stödet till unga jordbrukare och investeringsstödet. De ansvarar också för övervakning av jordbruksstöd. Du kan läsa mer på Nylands NTM-centrals hemsida(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida).