Fortsätt till innehållet

Val och röstning

Enligt Finlands grundlag tillkommer statsmakten i Finland folket, som företräds av en till riksdag samlad representation. Finland har enkammarriksdag som består av 200 riksdagsledamöter.

Följande val:

Presidentval söndag 28.1.2024

Eventuellt andra val söndagen den 11 februari 2024.

Förhandsröstning i Finland 17-23 januari 2024 och utomlands 17-20 januari 2024.