Fortsätt till innehållet

Upphandlingar

På denna sida hittar du information om Ingå kommuns aktuella upphandlingar.

Nya omklädningshytter på badstränderna Björkudden och Djupträsk

Ingå kommun begär in anbud för omklädningshytter till badstränderna Björkudden och Djupträsk. De nuvarande omklädningshytterna rivs och ersätts med nya enligt bifogad ritning.

Omklädningshytterna ska vara klara att tas i bruk senast 15.6.2023.

Inlämnande av anbud: Anbudet ska skickas per e-post till tekniska@inga.fi(öppnas i ett nytt fönster) senast 14.4.2023 kl. 12:00. Ämnet för e-posten ska vara ANBUD.

Urvalsgrund: Billigaste pris

Övrigt: Anbudsgivaren ska uppfylla de skyldigheter som ingår i lagen om beställarens ansvar och vid behov lämna in intyg på at skyldigheterna uppfylls innan entreprenadavtalet undertecknas.

Ytterligare information: Ytterligare information kan begäras via e-post senast 5.4.2023 kl. 12:00 tekniska@inga.fi(öppnas i ett nytt fönster)

Via Tarjouspalvelu(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) hittar du närmare information om pågående konkurrensutsättningar.