Fortsätt till innehållet

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

I Ingå finns fyra skolor som ger förskoleundervisning och grundläggande undervisning i årskurserna 1-6. Efter att eleverna gått ut sexan fortsätter de sin skolgång i Lojo Virkby, antingen på svenska i Källhagens skola eller på finska i Järnefeltin koulu.

I Ingå verkar vi för att varje barn ska lära sig acceptera och respektera sig själv, andra och sin omgivning. Vi lyfter fram olikheter som en rikedom. Vi är måna om en trygg inlärningsmiljö.

Värdegrunden för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Ingå

Tema för läsåret 2023- 2024

Temat i Ingå- skolorna under läsåret 2022- 2023 är ”Yhteinen vastuu ympäristöstämme- Vårt gemensamma ansvar för miljön”