Fortsätt till innehållet

Läroplaner och bilagor

Den lokala läroplanen beskriver och styr genomförandet av såväl nationella mål som mål och uppdrag som anses viktiga på lokal nivå. Den lokala läroplanen ger en gemensam grund och riktlinje för det dagliga skolarbetet. Läroplanen förenar skolornas verksamhet med övrig lokal verksamhet som ordnas för att främja barnens och de ungas välbefinnande och lärande.

Läroplaner för förskoleundervisning och den grundläggande utbildning

De nationella målen för undervisning och fostran regleras i lagen om grundläggande utbildning. Det centrala målet är

Utöver kompetens inom olika vetenskapsgrenar ska man sträva till en ämnesöverskridande kompetens. Därför fastställer grunderna för läroplanen såväl mål och innehåll för gemensamma läroämnen som mål för kompetensområden och mångvetenskapliga lärområden som förenar olika läroämnen.

Läroplaner

Obs! Om du kan inte se pdf- dokumentens innehåll, öppna fliken Bokmärken/Sidopanel från sidans vänstra överkant.

Andra planer som stöder läroplanen

Läroplanen i högstadieskolor

Koulurtarvikkeita