Fortsätt till innehållet

Fostran och utbildning

Ingå kommun erbjuder småbarnspedagogik, förundervisning och grundläggande utbildning ända upp till årskurs 6. Ingås förskolor är knutna till lågstadieskolorna vilket ger barnen en smidig övergång till skolvärlden.

Sektorn för fostran och utbildning

Sektorn för fostran och utbildning omfattar småbarnspedagogik, förskole- och
grundskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolskjutsar samt övrig utbildningsverksamhet. Sektorn för fostran och utbildning leds av bildningschefen.

Vid frågor om skolorna, kontakta i första hand skolan i fråga(du flyttas till en ny sida). Vid frågor om småbarnspedagogik kontakta i första hand småbarnspedagogiska kansliet.(du flyttas till en ny sida)

Kontaktuppgifter

Marika Ehn

Bildningschef

Pia Londén

Förvaltningsassistent