Fortsätt till innehållet

Fostran och utbildning

Ingå kommun erbjuder småbarnspedagogik, förundervisning och grundläggande utbildning ända upp till årskurs 6. Ingås förskolor är knutna till lågstadieskolorna vilket ger barnen en smidig övergång till skolvärlden.

Sektorn för fostran och utbildning

Sektorn för fostran och utbildning omfattar småbarnspedagogik, förskole- och
grundskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet, skolskjutsar samt övrig utbildningsverksamhet. Sektorn för fostran och utbildning leds av bildningschefen.

Vid frågor om skolorna, kontakta i första hand skolan i fråga(du flyttas till en ny sida). Vid frågor om småbarnspedagogik kontakta i första hand småbarnspedagogiska kansliet.(du flyttas till en ny sida)

Kontaktuppgifter

Marika Ehn

Bildningschef

Pia Londén

Förvaltningsassistent

Sommarlunch 2024

I Ingå serveras en avgiftsfri skollunch i juni för elever i förskolan och i den grundläggande utbildningen.

Ingå kommun kommer att bjuda på skollunch i Kyrkfjärdens skola veckorna 23-25, dvs. 3-20.6.2024.  

Lunch kan avnjutas i skolans matsal mellan 11.45-12.15.

Lunch kan även hämtas i Kyrkfjärdens skolas matsal eller Degerby skola på måndagar, tisdagar (2 portioner ti & on) och torsdagar (2 portioner to & fre).


Vårdnadshavaren reserverar en sommarlunch till sitt barn genom att svara på enkäten i Wilma. Bokningen görs för varje barn i familjen på en separat blankett. Anmälan är bindande.

Bokningar för sommarlunch görs senast måndag 22.4.2024.

Med vänlig hälsning,
Marika Ehn, bildningschef