Fortsätt till innehållet

Andra stadiets utbildning

Du söker till gymnasier och yrkesläroanstalter via gemensam antagning slutet av grundskolan. Du kan söka till yrkesläroanstalter även utanför gemensam antagning via kontinuerlig ansökan.

Utvidgad läroplikt

Läroplikten utvidgades i hela landet i augusti 2021. Andra stadiets utbildning blev avgiftsfri. Läropliktsåldern steg till 18 år eller tills den unga avlagt en examen på andra stadiet. I fortsättningen har den unga rätt till avgiftsfri utbildning på andra stadiet till utgången av det kalenderår då den studerande fyller 20 år.

Eleverna söker på våren under nian till utbildning på andra stadiet, till utbildning i övergångsskedet eller annan utbildning som omfattas av läroplikten.

Läroplikten efter den grundläggande utbildningen fullgörs i regel genom:

Eleverna söker till utbildning genom gemensamma ansökan eller på något annat sätt. I den gemensamma ansökan kan man samtidigt ansöka till både gymnasie- och yrkesutbildningen, upp till sju olika alternativ.

Yrkesutbildning

Astioiden pesu

I yrkesläroanstalter studerar du till ett yrke. Man kan studera för en grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen inom branschen. Flera examina kan studeras också vid sidan av arbete till exempel genom läroavtal.

Det finns flera yrkesintitut i närkommunerna- och städerna.

Gymnasier

Opiskelijat ympyrässä

Gymnasiet är en allmänbildande utbildning som ger färdigheter för fortsatta studier på universitet eller i yrkeshögskola. I gymnasiet avlägger en studerande minst 150 studiepoäng. Studierna tar vanligtvis tre år och avslutas med att den studerande avlägger studentexamen.

Det finns flera gymnasier i närkommunerna- och städerna.