Fortsätt till innehållet

Medborgarinstitut

Du kan alltid lära dig något nytt! Skulle du vara intresserad av hantverk eller göra musik? Vill du renovera möbler eller behärska lödningen av silverkedjor? Ingås medborgarinstitut ordnar kurser i flera intressanta ämnen. Hitta nya färdigheter, vänner och insikter via medborgarinstitutet!

Anmälan via nätet.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Anmälan

Fyll i samtliga punkter i personuppgiftsblanketten noggrant och sänd den elektroniskt till institutet. Blanketten öppnas automatiskt då du har valt din kurs. Tryck sedan på varukorgbalken så öppnar sig personuppgiftsblanketten. För att säkerställa faktureringen behöver vi personbeteckningen i sin helhet.

Såhär anmäler du dig steg för steg:

 • välj Kurser
 • välj Huvudklasser -> välj Ämnen
 • välj kurs och tryck Anmäl dig
 • tryck Varukorg
 • fyll i obligatoriska fälten (märkta med *stjärnor)
 • om betalaren är annan än du, tryck Uppgifter om betalaren, fyll i
 • tryck Skicka

OBS! Det rabatterade priset (pensionärer, arbetslösa, studerande) syns på hemskickade räkningen trots att hela summan syns på anmälningssidan.

Du får slutligen bekräftelse om din anmälan. Om kursen redan är full kan du få en reservplats. Anteckna anmälningsnumret, med vilket du senare kan kontrollera till vilka kurser du har anmält dig. Mera anvisningar här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

Kursavgifter

 • Alla kursers avgifter debiteras med faktura skilt för höst- och vårterminen, fastän anmälningen gäller för hela läsåret. Fakturan skickas hem till kursbetalaren.
 • Elev som påbörjar sin undervisning under pågående termin betalar full terminsavgift.
 • Eleverna betalar själva sina böcker, annat kursmaterial och egna verktyg.
 • Betalda kursavgifter återbetalas inte. Om man deltar en gång och inte vill fortsätta, måste man ovillkorligen anmäla detta till kansliet. I annat fall betalar man full avgift.
 • En lektion kan inhiberas utan ersättande lektion eller utan att kursavgiften påverkas. Om flere lektioner inhiberas, kan kursen förlängas med extra lektioner i slutet av terminen. Detta gäller kurser som pågår hela läsåret eller en hel termin.
 • Kursavgifterna anges i samband med kurserna.
 • Avgifterna för special- och kortkurser varierar.
 • Pensionärer, arbetslösa och studerande betalar en avgift på 27 €/termin/kurs. Intyg visas för läraren genast vid kursstarten. Om inte intyg uppvisats debiteras normal kursavgift. Rabatterna gäller inte special- eller kortkurser.
 • Observera, att man inte kan betala med motions- eller kultursedlar på institutet.
 • Observera, att kursavgiften inte omfattar materialkostnader,  avgifter för stepbräden.

Bildkonstskolans terminsavgift är 61 €/kurs, syskonrabatt 10 €/syskon. Terminsavgiften för bildkonstskolan inkluderar materialkostnader.

Försäkringar

Studerande  är försäkrade från institutets sida.

Studieintyg

Studieintyg ges på begäran efter avslutad kurs. Detta förutsätter regelbunden närvaro (75 %).

Antal elever i studiegrupperna

Antalet elever i samtliga studiegrupper bör vara minst sju. Kursledaren fastslår maximiantalet per kurs. Om minimiantalet elever (7) inte uppnås tre gånger i följd upphör kursen.

Kursspråk

De kurser som är beskrivna på båda språken undervisas likaså på båda språken. I de kurser som är beskrivna bara på ena språket sker undervisning bara på detta språk.

Kamratförbundet är en elevförening som alla som betalat en kursavgift automatiskt hör till.

Kamratförbundet ordnar institutets julfest och Luciafest.
Kamratförbundet är tvåspråkigt och ordförande för Kamratförbundet är Mikaela Ståhl-Kokkola.