Fortsätt till innehållet

Social- och hälsovård

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna har övergått till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Tjänsterna finns i samma bekanta ställe som tidigare. Telefonnumren och e-postadresserna till tjänsterna ändras stegvis. All aktuell information hittas via nedanstående länk, som för dig till Västra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Du hittar de uppdaterade kontaktuppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) Besöksadresserna ändras inte.

Hälsocentralen

I Ingå är hälsocentralen belägen på adressen Strandvägen 6, 10210 Ingå.

Övergången till välfärdsområde

Vid årsskiftet har social- och hälsovårdstjänsterna överförts till de nya välfärdsområdena. Ingå hör till Västra Nylands välfärdsområde, som fr.o.m. 1.1.2023 ansvarar för social- och hälsovårdstjänster, räddningsväsendets tjänster samt elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster.

Tjänster inom social- och hälsovården hålls som sådana i kommunen. Förvaltningen strävar efter att övergången ska synas så lite som möjligt i tillgången till vården. Medan de nya systemen tas i bruk, kan det dock tillfälligtvis uppstå problem i serviceproduktionen. I sådana situationer ämnar välfärdsområdet informera kommuninvånarna så fort som möjligt om eventuella problem.

Kort om Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde, till vilken Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis ingår, kommer att ansvara för:

De nya välfärdsområdena är från kommunerna och staten separata offentligrättsliga samfund som har självstyre inom sina respektive områden.

Mer information om Västra Nylands välfärdsområde hittar du på deras webbplats, www.luvn.fi/sv(du flyttas till en ny sida)