Fortsätt till innehållet

Boende

I Ingå är vardagen avkopplande och glad, det sköter de fungerande tjänsterna och smidiga trafikförbindelserna om. Och den underbara naturen – den måste upplevas.

Avfallshantering och återvinning

Som konsumenter producerar vi alla oundvikligen avfall. Målsättningen är alltid ändå att så lite avfall som möjligt uppstår och att återvinningen av allt avfall är så effektiv som möjligt.

Läs mera

Egnahemsföreningen

Ingå Egnahemsförening(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) erbjuder bland annat en gårdskarlstjänst och uthyrning av redskap och maskiner som föreningens medlemmar kan använda. Föreningen engagerar sig också i kommunala ärenden som berör dess medlemmar och boendemiljön i Ingå.

Byarna, eller kommundelarna, Degerby, Täkter och Barösund har egna byaråd.

Byaråden är sammanslutningar som jobbar för de egna bygemenskaperna och för att profilera den egna kommundelen.

Degerby byaråd(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) står bakom museet Degerby Igor och har ett eget byakontor, Rosenberg, som byarådet hyr av kommunen. Byarådet har också utrustat lekparken mitt i Degerby centrum, gett ut lokalhistoriska böcker, drivit EU-projekt och är medarrangör vid Degerbydagen.

Täkter byaråd(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) ordnar verksamhet för bybornas trivsel, till exempel julpyssel, diskussionskvällar, byarunda på cykel och talkotillställningar. Täkterdagen är ett av byarådets årligen återkommande evenemang.

Barösund byaråd(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) grundades redan 1995 och står bakom Forneldsnatten, Barösundsdagen och sommartorget.

Tvätta dina mattor på mattvättningsplatsen i kyrkbyn.

Du kan påverka miljöns och havsvattnets tillstånd genom små val i vardagen. Till exempel är det bäst att tvätta sina mattor på den plats för mattvätt som finns vid Lilluddsvägens och Läkarvägens korsning.

Tvättvattnet från mattvättningsplatsen leds till avloppet, i stället för att utan behandling rinna ut i havet. Dessutom har du tillgång till rinnande vatten, vattenhoar, bekväma bord att skura mattorna på och torkställningar. På platsen finns också en mangel som pressar ut största delen av vattnet ur mattan så den torkar snabbare.

Använd inte starka tvättmedel vid mattvätt. Det bästa valet är den traditionella tallsåpan.