Fortsätt till innehållet

Vinterförvaring av båtar

Kommunen erbjuder vinterförvaringsplatser för båtar på åns västra sida, i centrum invid båthamnen. Området har indelats i två delar med varierande antal platser och storlekar.

Område A är fullt. //27.9.2023.

Område B är fullt. //27.9.2023.

Förfrågningar: tekniska@inga.fi

Område D tas bort säsongen 2023-2024.

Vinterförvaring är tillåten 30.9 – 8.6. Om båten inte förs från området efter 15.6 kan den transporteras till en av kommunen anvisad plats på båtägarens kostnad och ansvar.

Priser: 

Område/storlekAvgift/period
A:3 x 10 m125
B: 5 x 12 m254
D-området tas bort

 Tilläggsavgift:

Regler:

Olovlig förvaring av båt eller båtuppläggningstillbehör på kommunens mark- eller vattenområden

Kommunen har rätt att på ägarens bekostnad och ansvar flytta bort och förvara båten på en för ändamålet reserverad plats i vattnet eller på land om:

Om man på grund av ovannämnda orsaker blir tvungen att flytta bort båten, informeras ägaren om detta och båten överlåts till ägaren mot en ersättning som fastställs enligt en taxa som tekniska nämnden fastställer separat. Kommunen kan bortskaffa eller sälja båtar och material som inte lösts in efter sex månader efter att ägaren har informerats om att de flyttats till lagringsområdet.

Kommunen svarar inte för skador som orsakats båtar som flyttats till lagringsområdet. För båtar som utan tillstånd förvaras på båthamnsområdet och kommunens land- eller vattenområde tillämpas strafflagens 28 kap. 11 § (besittningsintrång). 

Avgifter