Fortsätt till innehållet

Aktuella utvecklingsprojekt

Just nu pågår flera intressanta projekt i Ingå med mål om att utveckla kommunens tjänster och förbättra livskraften i kommunen.

Brandstationen

Kyrkfjärdens skola

Degerby-Störsvik

Strandstråket

Storkyrkovägens parkeringsområde