Fortsätt till innehållet

e-Tjänster

Med hjälp av Ingå kommuns elektroniska tjänster kan du smidigt uträtta dina ärenden när som helst. Uppgifterna förs direkt in i kommunens kundtjänstsystem. Då blanketten fyllts i får du ett meddelande om att uppgifterna tagits emot.

Felanmälan vid brådskande ärenden

Ingå kommuns HelpDesk fungerar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.
Ta kontakt när du upptäcker problem som kräver brådskande åtgärder berörande kommunens:

Felanmälningar och jour

Från länken nedan kan du köpa gymmedlemskap till kommunens gym.

Välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda specialgruppers möjlighet att delta i motionsverksamhet år 2024.

Blanketten lämnas in till kommunens info till: Motionssedelansökan/Välfärd.

Välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda barnens och ungas möjligheter att delta i fritidsverksamhet läsår 2023-24.

Blanketten lämnas in till kommunens info till: Hobbysedelansökan/Välfärd.

Dataskydd

Du kan läsa mer om hur personuppgifterna behandlas via länken nedan.