Fortsätt till innehållet

Kommunala fastigheter

På denna sida hittar du information om fastigheter som kommunen äger och underhåller.

Ingå kommun äger och underhåller vissa fastigheter där kommunal service anordnas. Dessa inkluderar till exempel skolor, vårdcentraler och förvaltningsbyggnader. Du kan även hyra lokaler av kommunen för olika evenemang och fester.

Ingås nya brandstation

Ingås nya brandstation ligger på Täktervägen 38.

Ingås nya kyrkfjärdens skola

Ingås nya kyrkfjärdens skola ligger på Museivägen 7.

Kommungården och biblioteket

Ingå kommunhus ligger på Strandvägen 2. I Kommungården finns kommunens infopunkt och bibliotek(du flyttas till en ny sida).

Hälsocenter

Ingås hälsocenter finns på Strandvägen 6.

Lönneberga servicehus

Lönneberga servicehus finns i Ingå centrum, på promenadavstånd från övrig kommunal service. Lönneberga är en enhet med resursförstärkt serviceboende för äldre som behöver omsorg dygnet runt. Servicehusets tjänster inkluderar boende, vård och omsorg samt måltider och hygien, inklusive städning och klädtvätt.

Skolor

Det finns tre svenskspråkiga och en finskspråkig skola i Ingå.

Skolornas gymnastiksalar kan användas till föreningsverksamhet utanför skoltid.

Daghem

Kommunens daghem(du flyttas till en ny sida) ligger i centrala Ingå, Dal och Degerby. Behöver ditt barn en dagvårdsplats, eller har du frågor om dagvården i Ingå, kontakta då kommunens dagvårdskansli(du flyttas till en ny sida).

Wilhelmsdal

I gamla bibliotekshuset Wilhelmsdal finns ett café-restaurang och bibliotekets gamla utrymmen används som möteslokaler.

Stora salen 

Stora salen i Wilhelmsdal är en vacker lokal med utsikt mot hamnen och en glasvägg mot aulan. Salen lämpar sig utomordentligt för större möten, fester och andra tillställningar. I salen finns maximalt 80 sittplatser. Vid möblering med exempelvis tre långbord får cirka 70 gäster plats.

Avgifter 

  • Föreningar som är verksamma i kommunen och allmännyttiga samfund: 0 € 
  • Kommunens egna möten och tillställningar: 0 € 
  • Kommersiella tillställningar: 50 €/gång 
  • Företag och utomstående föreningar: 20 €/gång 
  • Privatpersoner: 50 €/gång 

Aulan 

I Wilhelmsdals aula finns plats för vistelse, till exempel tillfälligt distansarbete

Ingen avgift uppbärs. 

Bokning av Stora salen 

Bokningarna görs via den elektroniska kalendern vid kommunens infopunkt. Tillsvidare sker det genom att ringa på kontorstid till kommunens info +358 9 295 151. 

Eventuella ändringar i bokningen ska göras senast två veckor innan ändringen, annars uppbärs en avgift på 30 €. 

För större tillställningar/fester under veckoslut kan man separat komma överens om att boka salen från fredag kväll till söndag mitt på dagen för behövliga arrangemang.

Observera att lokalerna på Café Wilhelmsdals(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) sida inte hyrs genom Ingå kommun. Fråga mer via e-post myynti@tarjoiluapu.com eller genom att ringa 0449824905.

Lokalernas bruksskick

För att Wilhelmsdals lokaler ständigt ska vara i gott skick och rena förutsätter kommunen att hyresgästen städar lokalerna och återställer dem i ursprungligt skick efter användning. 

För lokaler som lämnats ostädade eller i oordning uppbärs en separat avgift på 50 €. Detta berör främst den stora salen.

Wilhelmsdal

Felanmälan

HelpDesk fungerar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Ta kontakt när du upptäcker problem som kräver brådskande åtgärder rörande Ingå kommuns områden, fastigheter eller vägar.

Felanmälningar och jour