Fortsätt till innehållet

Kommunens operativa ledning

På denna sida hittar du information om bl.a. kommunens styrande dokument, ledning och till ekonomin anknutna rapporter.

Bokslut

Till slutet av mars upprättas ett bokslut för räkenskapsåret, som behandlas av kommunfullmäktige senast i juni.

Budget

Budgeten och ekonomiplanen ska läggas upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. 

Listor över inköpsfakturor

Skatteprocenter

Ingå kommun 2024

Inkomstskattesats 8,10 %
Allmän fastighetsskattesats för mark 1,30 %
Allmän fastighetsskattesats för byggnader 1,10 %
Skattesats för byggnad som används för stadigvarande boende 0,65 %
Skattesats för obebyggd byggplats 2,00 %
Skattesats för annan bostadsbyggnad 1,55 %
Skattesats för kraftverk 3,10 %
Skattesats för allmännyttigt samfund 0,00 %

Ingå kommun 2023

Inkomsstskattesats 8,11 %
Allmän fastighetsskattesats 1,10 %
Skattesats för byggnad som används för stadigvarande boende 0,65 %
Skattesats för obebyggd byggplats 2,00 %
Skattesats för annan bostadsbyggnad 1,55 %
Skattesats för kraftverk 3,10 %
Skattesats för allmännyttigt samfund 0,0 %

Charlotta Lindvall

Ekonomichef

Kommundirektör Robert Nyman.
Kommundirektör Robert Nyman.

Ingås kommundirektör Robert Nyman leder och övervakar kommunens förvaltning och ekonomi, är kommunämbetets chef och representerar kommunen utåt.

Kommundirektören är föredragande i kommunstyrelsen och övervakar beredningen av ärenden till kommunstyrelsen. Han övervakar också verkställigheten av beslut fattade i kommunfullmäktige och -styrelse.

Robert Nyman

Kommundirektör

Charlotta Lindvall

Ekonomichef

Piia Nordström

Kommuningenjör

Robert Nyman

Kommundirektör

Aija Aunio

Planläggningschef

Ann-Britt Romar

Personalchef

Marko Vaappo

Välfärdschef

Mikael Wacklin

Kommunikations- och livskraftschef

Marika Ehn

Bildningschef

Johan Nilsson

Förvaltningschef


Ingå kommun har ca 170 yrkeskunniga arbetstagare och tjänsteinnehavare som betjänar ungefär 5 400 kommuninvånare på olika serviceområden.