Fortsätt till innehållet

Kommunens operativa ledning

På denna sida hittar du information om bl.a. kommunens styrande dokument, ledning och till ekonomin anknutna rapporter.

Bokslut

Till slutet av mars upprättas ett bokslut för räkenskapsåret, som behandlas av kommunfullmäktige senast i juni.

Budget

Budgeten och ekonomiplanen ska läggas upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. 

Skatteprocenter

Ingå kommun 2023

Inkomsstskattesats (kommunalsats) 20,75 %
Allmän fastighetsskattesats 1,10 %
Skattesats för byggnad som används för stadigvarande boende 0,65 %
Skattesats för obebyggd byggplats 2,00 %
Skattesats för annan bostadsbyggnad 1,55 %
Skattesats för kraftverk 3,10 %
Skattesats för allmännyttigt samfund 0,0 %

Ingå kommun 2022

Inkomsstskattesats (kommunalsats) 20,75 %
Allmän fastighetsskattesats 1,10 %
Skatt för stadigvarande bostad 0,65 %
Skatt för övriga bostadsbyggnader 1,25 %
Skatt för obebyggda byggplatser 2,0 %

Charlotta Lindvall

Ekonomichef

Kommundirektör Robert Nyman.
Kommundirektör Robert Nyman.

Ingås kommundirektör Robert Nyman leder och övervakar kommunens förvaltning och ekonomi, är kommunämbetets chef och representerar kommunen utåt.

Kommundirektören är föredragande i kommunstyrelsen och övervakar beredningen av ärenden till kommunstyrelsen. Han övervakar också verkställigheten av beslut fattade i kommunfullmäktige och -styrelse.

Robert Nyman

Kommundirektör

Charlotta Lindvall

Ekonomichef

Piia Nordström

Kommuningenjör

Robert Nyman

Kommundirektör

Merja Olkinuora

Bildningschef

Eric Roselius

Planläggningschef

Ann-Britt Romar

Personalchef

Eija Taskinen

Förvaltningschef

Marko Vaappo

Välfärdschef

Mikael Wacklin

Kommunikations- och livskraftschef


Ingå kommun har ca 170 yrkeskunniga arbetstagare och tjänsteinnehavare som betjänar ungefär 5 400 kommuninvånare på olika serviceområden.