Fortsätt till innehållet

Faktureringsadresser

Nätfakturering

Ingå kommun
003701262934101
Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Ingå Vatten
Ingå kommun, vattentjänstverk
003701262934102
Nätfakturaoperatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

FO-nummer:
0126293-4

Pappersfakturering

Ingå kommun
003701262934101
PB 299
02066 DOCUSCAN

Ingå kommun, vattentjänstverk
003701262934102
PB 299
02066 DOCUSCAN