Fortsätt till innehållet

Miljöhälsa och djur

Sydspetsens miljöhälsa fungerar sedan 2011 som kommunal myndighet inom miljöhälsovården i Ingå, Hangö, och Raseborg. Sydspetsens miljöhälsa sköter också om den kommunala veterinärvården i området. Enheten lyder administrativt under Hangö stad.

Sydspetsens miljöhälsa fungerar sedan 2011 som kommunal myndighet inom miljöhälsovården i Ingå, Hangö, och Raseborg. Sydspetsens miljöhälsa sköter också om den kommunala veterinärvården i området. Enheten lyder administrativt under Hangö stad.

Uppgifter

Till kommunens miljöhälsoskyddsuppgifter hör:

Dessutom sköter kommunala tjänsteinnehavare om statliga uppgifter som gäller:

Läs mer och ta kontakt

Djurskydd och hittedjur

Sydspetsens miljöhälsa ansvarar för djurskyddet i Ingå, Raseborg och Hangö. Arbetsområdet för veterinärerna är Hangö, Ingå och Raseborg.

Läs mera

Veterinär

Sydspetsen miljöhälsa som administrativt lyder under Hangö stad svarar för den kommunala veterinärvården i Ingå, Raseborg och Hangö.

Läs mera