Fortsätt till innehållet

Veterinär

Sydspetsen miljöhälsa som administrativt lyder under Hangö stad svarar för den kommunala veterinärvården i Ingå, Raseborg och Hangö.

Sydspetsens miljöhälsa erbjuder själv endast icke brådskande vård av produktionsdjur samt hälsovård av produktionsdjur. Veterinären verksamhetsställe finns i Västankvarn i Ingå.

Mer info finns på Sydspetsens miljöhälsas webbplats.

Dygnet runt jour för produktionsdjur och jour för övriga djur utanför tjänstetid sköts av
Sjundeå Veterinärer Ab