Fortsätt till innehållet

Ungdomsverksamhet

Ungdomssektorn arrangerar meningsfull verksamhet för barn och unga och uppmuntrar dem att följa sunda levnadsvanor. Olika verksamhetsformer förebygger utslagning och stöder de unga på deras väg mot vuxenlivet.

Medlemmar

Ordförande
Valtteri Miettinen

Viceordförande
Fanny Määttä

Rasmus Lassander

Siiri Lassander

Chloe Metsälä

Heta Miettinen

Välfärdsnämndens representant
Rasmus Sulonen

Som handledare för ungdomsforumet fungerar uppsökande ungdomsarbetare Linda Loimijoki.

Ungdomsforumet är ett påverkningsorgan, där unga har möjlighet att delta i och påverka frågor som rör just dem. Ungdomsforumet består av 5-10 medlemmar, som sammanträder regelbundet. Medlemmarna i ungdomsforumet väljs för två år i taget. För att vara valbar ska du vara 13-18 år då valet förrättas.

Unccan är en träffpunkt för unga mellan 12 och 18 år, där du kan umgås med dina vänner och träffa nya bekantskaper.

Utrustad med soffgrupper, datorer, tv, Playstation 4, biljard- och pingisbord erbjuder Unccan flera olika möjligheter och sätt att tillbringa kvällen på. Populära biljard- och pingisturneringar, paintball och den årliga halloweenfesten lockar unga även från grannkommunerna.

Ungdomsarbetarna på Unccan svarar gärna på frågor och tar emot önskemål, som vi förverkligar om möjligt! Vi sätter oss också gärna ner och diskuterar allt mellan himmel och jord, vad det än är du funderar över.

Håll dig uppdaterad om händelser och verksamhet på Unccan genom att gilla oss på Facebook(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)!

Vi ses på Unccan!

Öppna dörrar för dig i åldern 12-18 år

Museivägen 9, 10210 Ingå

Torsdagar
kl. 18.00-21.00

Fredagar 
kl. 18.00-21.00

Lördagar
kl. 18.00-22.00

MiniUnccan för dig på åk 3-6

Museivägen 9, 10210 Ingå

Onsdagar
13.00-16.00

Fredagar
13.00-17.30

Jonas Grönqvist

Ungdomsledare

Ingå ungdomstjänster

Juha Repo

Ungdomsledare

Ingå Ungdomstjänster

Är du 15–29 år? Är du utan sysselsättning? Söker du en ny riktning i livet?

Behöver du:

  • Stöd i att söka arbets- eller studieplats?
  • Hjälp med att utreda stödärenden och tjänster samt fylla i blanketter?
  • Handledning/råd/stöd gällande t.ex. välmående, ork eller arbets- och studielivets utmaningar?
  • Fundera över framtiden och alternativ tillsammans med någon?
  • Praktisk hjälp?

Vi kan hjälpa dig! Ring/skicka meddelande (SMS, FB(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida), WhatsApp eller e-post) så reder vi ut saker tillsammans!

Linda Loimijoki

Tf ungdomgsansvarig

Ungdomsverkstaden fungerar som stöd i vardagen som främjar välfärd och förebygger marginalisering hos ungdomar och unga vuxna. På verkstaden kan man bl.a. få hjälp med att hitta jobb eller studieplats.

Verkstaden erbjuder sysselsättning och innehåll i vardagen för ungdomar och unga vuxna som inte än hittat ”sin grej”. 

Målet med den verksamheten är bl.a. att förstärka självförtroende och vardagskännedom. Verksamheten bygger på textil- och andra handarbeten, konstarbeten, matlagning och arbete med media. Dessutom är återvinning ett genomgående tema i verksamheten. 

Terese Westerlund

Handledare för ungdomsverkstaden

Ingå ungdomstjänster