Fortsätt till innehållet

Vattentjänst

Ingå Vatten är ett kommunalt vattentjänstverk vars uppgift är att betjäna kunderna som är anslutna till vatten- och avloppsvattennätet. Ingå Vatten har ca 595 kundavtal och bedriver en verksamhet som år 2020 omsatte 695 000 €. Vattentjänstverket Ingå Vatten lyder under tekniska nämnden.

AKTUELLT

Återbetalningsfakturor betalas till kontot inom 2 veckor.

Vänligen meddela oss om en eventuell ändring av faktureringsadress i god tid. Vi får inga adressuppgiftersändringar direkt från befolkningsdataregistret/ 19.12.2023.

Verksamhetsområden

Vattentjänstverket(du flyttas till en ny sida) har fastställda verksamhetsområden för följande vattentjänster:

De olika avgifterna som verket debiterar av sina kunder framgår ur vattentjänstverkets taxa.

Anslutning

Det är skäl att i god tid ansöka om anslutning så att vattentjänstverket hinner ge sitt utlåtande angående anslutningspunkten.

Läs mera

Vattenkvalitet

Här kan du hitta den information du behöver om kvaliteten och hårdheten på hushållsvattnet som Ingå Vatten levererar.

Läs mera

Avloppsvatten

Olika typer av orenat avloppsvatten innehåller bakterier och näringsämnen som kan orsaka miljöolägenheter, såsom övergödning och påverka kvaliteten i yt- och grundvatten. Avloppsvatten måste därför rengöras för att skydda miljön.

Läs mera

Felanmälan och jour

Felanmälan och jour fungerar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan.

Felanmälningar och jour

Peter Bergman

Teknisk chef

Eeva Bergqvist-Telaranta

Förvaltningsassistent