Fortsätt till innehållet

Vattenkvalitet

Här kan du hitta den information du behöver om kvaliteten och hårdheten på hushållsvattnet som Ingå Vatten levererar.

Vattenhårdhet

Hårdheten på hushållsvattnet är 5,6 ˚dH, dvs medelhårt.

Kalklagringar på t.ex. kaklen kan undvikas om man torkar vattnet från kakelytorna.

Det lönar sig att granska varmvattenberedarens temperatur om kalk förorsakar problem.

Den rekommenderade temperaturen i en varmvattenberedare är 60-65 grader förutsatt att vattnet räcker till för dagens behov och rördragningarna i fastigheten inte är för långa. En temperatur under 60 grader rekommenderas inte eftersom det kan föranleda till en ökning av legionellabakterier.

Diskmaskiner

Vanligtvis behövs inget diskmaskinssalt. Följ dock apparattillverkarens instruktioner. Om det samlas kalk i maskinen, tvätta igenom programmet utan kärl och använd citronsyra istället för tvättmedel.

Tvättmaskiner

Beakta vattnets hårdhet när du doserar tvättmedel. Se instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.

Kaffe- och vattenkokare

Behandla kaffe- och vattenkokaren tidvis med att koka hushållsättika- (dosering, ¼ hushållsättika och ¾ vatten) eller citronsyra (dosering, 1 matsked i en liter vatten) genom kokaren. Förrän man tar kokaren på nytt i bruk kokar man 2-3 gånger vatten i den.

Kvaliteten av hushållsvattnet

Här hittas de senaste testresultaten av vattenprov som tagits av hushållsvattnet som Ingå Vatten levererar:

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-1-7.5.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-2-7.5.2024-Bollsta.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-3-7.5.2024-Bollsta.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-4-7.5.2024-Kyrkfjarden.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-5-7.5.2024-Dal.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-6-7.5.2024-Bollsta.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-7-7.5.2024-Joddbole.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/05/Test-8-7.5.2024-Joddbole.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/04/Test-1-Degerby-2.4.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/04/Test-2-Bollsta-2.4.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/04/Test-3-Bollsta-2.4.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/04/Test-4-Bollsta-2.4.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/04/Test-5-behand.-vatten.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/04/Test-6-Knattebo-Naksula-2.4.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/04/Test-7-Cafe-51-2.4.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-1-8.3.2024-Inkoo-Shipping.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-1-5.3.2024-Inkoo-Shipping.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-2-5.3.2024-Kyrkfjardens-skola.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-3-5.3.2024-Merituulen-koulu.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-4-5.3.2024-Bollsta.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-5-5.3.2024-Bollsta.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-6-5.3.2024-Bollsta.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/03/Test-7-28.2.2024-Vastankvarn.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/TEST-1-2.-Prosessivesi-6.2.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/Test-2-Joddbole-6.2.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/Test-3-Raakavesi-pintavedenottamo-6.2.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/Test-4-Inkoo-Shipping-6.2.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/Test-5-Bollsta-6.2.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/Test-6-Bollsta-6.2.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/Test-7-Bollsta-6.2.2024.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/02/Test-8-Ingahemmet-rivitalo.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/01/Test-1-2.1.2024-Kommunhuset.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/01/Test-2-2.1.2024-Cafe-51.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/01/Test-3-2.1.2024-Bollsta-ravattenkran-2.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/01/Test-4-2.1.2024-Bollsta-ravattenkran-1.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2024/01/Test-5-2.1.2024-Bollsta-behandlat-vatten.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/12/Test-1-14.12.2023-Degerby-Teboil.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/12/Test-1-12.12.2023-Degerby.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/12/Test-1-4.12.2023-Cafe-1.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/12/Test-2-4.12.2023-Bollsta-2.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/12/Test-3-Bollsta-4.12.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/12/Test-4-Bollsta-4.12.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-1-Bollsta-paloasema-Cafe-51-9.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-2-Bollsta-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-3-Bollsta-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-4-Bollsta-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-5-Kommunhuset-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-6-Cafe-51-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-7-Processvatten-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-8-Fortum-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/11/Test-9-Fortum-processvatten-7.11.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/10/Dal-3.10.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/10/Kommunhuset-3.10.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/10/Bollsta-3.10.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/10/Bollsta-1-3.10.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/10/Bollsta-2-3.10.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/09/Test-1-5.9.2023-Bollsta-ravattenkran-2.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/09/Test-2-5.9.2023-Bollsta-ravattenkran-1.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/09/Test-3-5.9.2023-Vastankvarn-lagstadieskola.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/09/Test-4-5.9.2023-Merituulen-koulu.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/09/Test-5-5.9.2023-Servicehuset.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/09/Test-6-5.9.2023-Merituulen-koulu.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/08/Test-1-Bollsta-1.8.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/08/Test-2-Bollsta-1-1.8.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/08/Test-3-Kyrkfjardens-skola-1.8.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/08/Test-4-Servicehuset-1.8.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/08/Test-5-Bollsta-1.8.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-1-Fortum-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-2-Fortum-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-3-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-1-Inkoo-Shipping-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-2-Skatudden-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-3-Cafe-51-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-4-Vattento-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-5-BollRav2-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-6-BollRav1-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-7-Bollsta-behandlat-vatten-4.7.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-1-7.6.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-1-29.5.2023-Behandlat-vatten.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-1-29.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-2-29.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-3-29.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-4-29.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-5-29.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/07/Test-6-29.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/05/Test-1-2.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/05/Test-2-2.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/05/Test-3-2.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/05/Test-4-2.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/05/Test-5-2.5.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-1-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-2-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-3-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-4-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-5-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-6-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-7-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/test-8-4.4.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

https://www.inkoo.fi/wp-content/uploads/2023/04/Test-1-23.3.2023.pdf(du flyttas till en ny sida)

Eventuell svart missfärgning i vattnet

Eventuell svart färg i vattnet beror på mangan som har samlat sig i vattenledningen. Ändringar i vattenflödet kan få manganet att lossna från fastighetens vattenledningar . Om vattnet är missfärgat, lönar det sig att tappa vatten tills vattnet blir klart. Missfärgningen är inte farlig för hälsan.

Varför är dricksvatten ibland grått och grumligt?

Det gråa eller den mjölkaktiga grumligheten i vattnet är små luftbubblor som uppstår i vatten som värmts upp en aning. Om du låter det stå, klarnar vattnet nedifrån uppåt på ett par minuter. Fenomenet är naturligt och ofarligt. Det förekommer nästan alltid i varmt vatten.

Vad ska jag göra när kranvattnet tidvis är brunt?

Om vattnet är brunt, spola rikligt med vatten ur alla kranar under cirka tio minuter och kontrollera förändringarna i vattnets kvalitet. När vattnet blir klart genom spolning är det åter säkert att dricka.

Om vattnet inte blir klart och färglöst efter spolning, ta kontakt med disponenten eller serviceföretaget som undersöker hur det inkommande vattnet ser ut. Under störningen bör man särskilt kontrollera vattnets kvalitet i den kran som är närmast vattenmätaren för att se om det är fel på det inkommande vattnet.

Oftast beror brunfärgat vatten på järnslam som lossnar från husets rörsystem. Ibland kan rost hamna i vattnet under reparationsarbeten på vattenledningsnätet och under avbrott i vattendistributionen. 

Vad gör jag om det inte kommer något varmvatten ur kranen?

Varmvatten kan ibland skäras av oväntat, vilket ofta beror på en störning i fastighetens eget värmesystem eller i fjärrvärmenätverket. Vattenverket ansvarar inte för distribution av varmvatten, så vid störningar lönar det sig att kontakta fastighetsservicen eller fjärrvärmeföretaget.