Fortsätt till innehållet

Anslutning till vatten och avlopp

Det är skäl att i god tid ansöka om anslutning så att vattentjänstverket hinner ge sitt utlåtande angående anslutningspunkten.

Ansökan om anslutning till vattentjänstverket

Ansökan om anslutning till vattentjänstverkets ledningsnät och VVS-ritningar ska inlämnas till Lupapiste.fi(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) i samband med ansökan om byggnadslov om byggplatsen är belägen inom vattentjänstverkets verksamhetsområde. VVS-planeraren som gör upp ritningarna bestämmer anslutningens dimensioner.  Ansökan om att gå med finns här(du flyttas till en ny sida)

Det är skäl att i god tid ansöka om anslutning så att vattentjänstverket hinner ge sitt utlåtande angående anslutningspunkten.

Tillkoppling

Tillkopplingsarbetet utförs av vattentjänstverket. Vattentjänstverket förutsätter att VVS-ritningarna inlämnas före tillkopplingen utförs. Grävningsarbetet och anskaffning samt montage av röret utförs och bekostas av fastigheten som ansluts. Vattentjänstverket debiterar för tillkopplingsarbetet och delarna (sadel, ventil, ventilstång, ventilhatt om tillkopplingsstället är i gatan och avloppsstos samt vattenmätarinstallation) enligt den ikraftvarande taxan.

För övrigt tillämpas de allmänna leveransvillkoren för vattentjänstverket Ingå Vatten.

Om tillkoppling ska överenskommas ca en vecka på förhand med vattentjänstverket, +358 9 2951 5329 eller +358 9 2951 5331

Ägobyte

När en fastighet som redan har tillkopplats till Ingå Vattens vatten- och avloppsnät byter ägare bör Ingå Vatten informeras om detta. Anmälan kan göras med att fylla i Ingå Vattens elektroniska blankett(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida). Ifall blanketten skickas före flyttdagen kan man meddela vattenmätarställningen via e-post.

När vi har mottagit vattenmätarställningen på flyttdagen, kan vi göra en utjämningsfaktura åt de föregående ägarna och överföra faktureringen samt avtal om bruk av vattentjänster till de nya ägarna. Det skickas två exemplar av avtal om bruk av vattentjänster för underskrift till de nya ägarna. När de nya ägarna har skrivit under avtalen, bör de skickas tillbaka till Ingå Vatten, varefter kommunens representant skriver under avtalen och ett exemplar skickas till de nya ägarna. De nya ägarna kan bekanta sig med Ingå Vattens taxa här(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) och prisförändringarna fr.o.m. 1.6.2023 här.(öppnas i ett nytt fönster)

E-postadress för meddelande av vattenmätarställning: tekniska(at)inga.fi

Fakturering

Ingå Vatten använder sig av uppskattningsfakturering och utjämningsfakturering. Uppskattningsfakturan skickas när kunden inte har meddelat mätartalet under faktureringsperioden. Utjämningsfakturan skickas då när kunden har anmält vattenmätartalet under faktureringsperioden. Vattenmätaravläsningskortet skickas till kunden en gång per år, men kunden kan också välja att meddela vattenmätartalet oftare via Kulutus-Web.(du flyttas till en ny sida) Uppföljning av vattenmätarställningen mer frekvent än en gång i året rekommenderas.  

Faktureringstidtabell 2024 – grund- och bruksavgifter

Fakturering 1 för tiden 1.1.-29.2. faktureras i februari, förfallodag 29.2.
Fakturering 2 för tiden 1.3.-30.4. faktureras i april, förfallodag 30.4.
Fakturering 3 för tiden 1.5.-30.6. faktureras i juni, förfallodag 30.6.
Fakturering 4 för tiden 1.7.-31.8. faktureras i augusti, förfallodag 30.8.
Fakturering 5 för tiden 1.9.-31.10. faktureras i oktober, förfallodag 31.10.
Fakturering 6 för tiden 1.11.-31.12. faktureras i december förfallodag 31.12.

Mätaravläsningskorten skickas i november.

Sarastia sköter vattenfaktureringen i Ingå

Sarastia sköter Ingå vattentjänstverks vattenfakturering. Det betyder att vattenräkningarna görs av Sarastia enligt arbetsorder från Vattentjänstverket Ingå Vatten.

Kreditfakturor i nätbanken

Kreditfakturor visas i nätbanken och i nättjänster för betalning till kännedom för mottagarna.
Skickandet av kreditfakturan skapar inte en krediteringshändelse på mottagarens konto.
Kreditfakturans avsändaren bör vid behov enskilt komma överens med mottagaren om krediteringen.

Om ni får en vattenfaktura med minustecken i nätbanken, bör ni kontakta vattenfaktureringens kontaktperson +358 50 4405974 och meddela ert kontonummer för inbetalning av krediteringen. Återbetalningsfakturor betalas till kontot inom 2 veckor.