Fortsätt till innehållet

Välfärdsnämnden har reserverat medel för att stöda barnens och ungas möjligheter att delta i fritidsverksamhet läsår 2023-24

Bidraget beviljas för behov av stöd på grund av ekonomiska eller sociala omständigheter och är högst 100 € / läsår 2023-24 / beviljad ansökan. Ifall hobbyn kostar mindre per verksamhetsår beviljas högst det beloppet som motsvarar de verkliga kostnaderna. Bidraget beviljas för medlems- och årsavgifter, inte för anskaffning av redskap eller liknande. Beslut om beviljande tas på välfärdssektorn.

Kriterier:

Ansökningstiden är 1.7.-30.11.2023.

Ansökan görs genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett. På blanketten har man möjlighet att motivera sitt behov och lista en referens (t.ex. socialservice, hälsovård, undervisnings-, utbildnings- eller ungdomstjänster). Referensen kontaktas i samband med behandling av ansökan.

Bidraget kan tas emot på två sätt, i båda fall behöver man få beslutet från kommunen först:

  1. Man betalar själv medlems- eller årsavgiften och får medel mot kvittot.
  2. Föreningen godtar betalningsförbindelse från Ingå kommun. Föreningen kontaktperson kontaktas i samband med betalningen av sedeln.

Ansökningsblanketten finns här(öppnas i ett nytt fönster) under motion -> Hobbysedel
och här: https://link.webropolsurveys.com/S/3634BD53A0BC5F2B(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)

All information behandlas konfidentiellt.

29.6.2023
Välfärdsnämnden